Olsztyn: kandydaci na prezydenta miasta uznają przemoc wobec kobiet za ważny problem społeczny

Pierwsza w Polsce debata publiczna, z udziałem dwóch mężczyzn – kandydatów na wybieralne stanowisko, poświęcona wyłącznie problemom kobiet została przeprowadzona przez reprezentantki Obywatelskiego Forum Kobiet: Katarzynę Kądzielę oraz Beatę Maciejewską…