List otwarty do mediów i opinii publicznej Górnego Śląska

Katowice, 5-8 marca 2008 roku Szanowna Pani Szanowny Panie My, niżej podpisane i podpisani, pracując na co dzień na Śląsku na rzecz przeciwdziałania wszelkiej dyskryminacji, a w tym na rzecz…

Koszalin: owarta rekrutacja na warsztaty "Kierunek – Rozwój Lokalny"

Fundacja Przestrzenie Dialogu i Fundacja im. Friedricha Eberta – Przedstawicielstwo w Polsce ogłaszają nabór na dwudniowe, bezpłatne warsztaty szkoleniowe: „”Kierunek – Rozwój Lokalny””, które odbędą się: 5-6 kwietnia 2008 r.w…

Koszalin: zakończyliśmy rekrutację na warsztaty

Zakończylismy rekrutację na warsztaty „”Kierunek – Rozwój Lokalny”” w Koszalinie. Lista uczestników i uczestniczek znajduje sie w rozwinieciu tej wiadomosci (należy klinąć na napis „”więcej”” poniżej). Zakończylismy rekrutację na warsztaty…

Olsztyn: otwarta rekrutacja na warsztaty "Kierunek – Rozwój Lokalny"

Fundacja Przestrzenie Dialogu i Fundacja im. Friedricha Eberta – Przedstawicielstwo w Polsce ogłaszają nabór na dwudniowe, bezpłatne warsztaty szkoleniowe: „”Kierunek – Rozwój Lokalny””, które odbędą się: 19-20 kwietnia 2008 r….

Warszawa: promocja pierwszego w Polsce podręcznika genderowego

Fundacja im. Friedricha Eberta i Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej serdecznie zapraszają na spotkanie promujące pierwszy w Polsce podręcznik genderowy pt. „”Równa szkoła – edukacja wolna od dyskryminacji. Poradnik dla nauczycielek i…