Najważniejsze informacje dotyczące szkoleń z zakresu: budowanie struktur i organizowanie społeczeństwa obywatelskiego oraz zrównoważony rozwój

Drodzy uczestnicy i drogie uczestniczki! Oto ważne informacje dotyczących naszego najbliższego spotkania: 1. Czas: Grupa Budowanie struktur i organizowanie społeczeństwa obywatelskiego: 27-28.11.2009 (piątek, sobota) godz. 11.00 Grupa Zrównoważony rozwój 28-29.11.2009…

Rusza projekt pt. Rozwój Lokalny: aktywność, kompetencja, innowacyjność

Serdecznie zapraszamy liderów i liderki społeczne z całej Polski, działające w małych miejscowościach na rzecz m.in. zrównoważonego rozwoju, ekologii, turystyki, wyrównywania szans, praw kobiet itd. do udziału w projekcie edukacyjnym…

Kobiety i związki zawodowe. Panel dyskusyjny podczas Kongresu Kobiet

Panel nt. związków zawodowych, który odbędzie się w PKiN w dniu 20.06.09, w godz. 16.30-19.00 poprowadzi Małgorzata Tkacz-Janik, przewodnicząca rady FPD. Panelistki: Elżbieta Fornalczyk, Przewodnicząca Komisji Zakładowej WZZ „Sierpień 80”…

Zrównoważony Śląsk – seria kolejnych spotkań

Autorzy powstającego w naszej Fundacji raportu pt. „Zrównoważony Śląsk” – Beata Maciejewska i Dariusz Szwed, odbywają w dniach 15-24 września kolejną serię rozmów z reprezentantami śląskich władz, uczelni, biznesu, organizacji…

Zrównoważony Śląsk

Czy Śląsk może rozwijać się w zrównoważony sposób? Czy jest do tego wola polityczna włodarzy regionu – miast i mniejszych miejscowości, województwa? Czy decyzje dotyczące regionu np. w kwestiach transportu,…