Posted on: 8 października, 2017 Posted by: admin Comments: 0

W Austriackim Forum Kultury w Warszawie w dniu 06.10.2017 r. odbyła się debata inaugurującą projekt pt. Scenariusze dla Polski” zainicjowana przez Roberta Biedronia fundatora Instytutu Myśli Demokratycznej. W debacie wzięli/ły udział: Anna Gromada (Fundacja Kaleckiego, PAN), prof. Jerzy Osiatyński (członek Rady Polityki Pieniężnej), Marta Poślad (Head of Public Policy & Government Relations – Central and Eastern Europe, Google), dr Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz (b. ambasador RP w Federacji Rosyjskiej, Fundacja im. S. Batorego) oraz Edwin Bendyk (Tygodnik „Polityka”).

Na początku zapytaliśmy o sens myślenia strategicznego. Czy foresighty, plany i strategie w warunkach globalnej niestabilności oraz dynamicznej sytuacji społeczno-gospodarczej mają jakiekolwiek znaczenie?Ocenie poddane zostało myślenie strategiczne oraz możliwość realizacji założenia: „dialog, diagnoza, plan, działanie”. Kluczowymi tematami debaty były innowacje w gospodarce, polityka społeczna, bezpieczeństwo, polityki zagraniczne (w tym europejska, ze szczególnym uwzględnieniem kwestii geopolitycznych i środkowoeuropejskich).

W II części odbył się Warsztat metodologiczny dot. scenariusza dla Polski Warsztat był poświęcony wypracowaniu wspólnego aparatu pojęciowego dotyczącego rozwoju oraz zachodzących obecnie procesów społeczno-gospodarczych. Pracowaliśmy nad uspójnieniem i uzupełnieniem swoich perspektyw kierunków rozwojowych i możliwych rozwiązań. W wyniku pracy warsztatowej wskazane zostały najważniejsze problemy i cele rozwojowe Polski, a także podstawowe zagrożenia w ich realizacji.

Projekt realizowany w partnerstwie z Instytutem Myśli Demokratycznej dzięki wsparciu finansowemu Fundacji im. Róży Luksemburg – Przedstawicielstwo w Polsce.