Posted on: 22 września, 2017 Posted by: admin Comments: 0

Fundacja Przestrzenie Dialogu wraz z Instytutem Myśli Demokratycznej przy wsparciu Fundacji im. Róży Luksemburg – Przedstawicielstwo w Polsce, pragną zaprosić Państwa na debatę inaugurującą projekt „Scenariusze dla Polski”. Debata odbędzie się 6 października br. o godz. 11:00 w Austriackim Forum Kultury (Warszawa, ul. Próżna 7/9). W debacie podczas inauguracji wezmą udział: Anna Gromada (Fundacja Kaleckiego, PAN), prof. Jerzy Osiatyński (członek Rady Polityki Pieniężnej), Marta Poślad (Head of Public Policy & Government Relations – Central and Eastern Europe, Google), dr Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz (b. ambasador RP w Federacji Rosyjskiej, Fundacja im. S. Batorego) oraz Edwin Bendyk (Tygodnik „Polityka”).

PROGRAM WYDARZEŃ

11:00-11:10 Przedstawienie Instytutu Myśli Demokratycznej – wizja, misja, wartości

Chcemy, aby Polki i Polacy żyli w kraju demokratycznym, sprawiedliwym, opartym na zasadach równości i praworządności. Obywatelki i obywatele mają prawo oczekiwać, by instytucje publiczne działały w przejrzysty, przyjazny i partycypacyjny sposób. Polki i Polacy muszą poczuć się we własnym kraju bezpiecznie i podmiotowo. Nasze prawa nie mogą być naruszane, ani przez władze, ani przez nieetyczny biznes. Wszystkie działania służące budowaniu zamożności społeczeństwa muszą iść w parze z dbaniem o środowisko naturalne, aby także następne pokolenia – nasze dzieci, wnuki i prawnuki – mogły cieszyć się dziedzictwem polskiej natury.

11:10-11:30 Wystąpienie Roberta Biedronia, Fundatora Instytutu Myśli Demokratycznej

Wyzwania dla Polski i Europy na następne dekady. Jak się do nich przygotować?

11:30-13:30 Panel dyskusyjny: „Czy planowanie ma sens?

W panelu uczestniczą:

·       Marta Poślad – Head of Public Policy & Government Relations – Central and Eastern Europe, Google,

·       prof. Jerzy Osiatyński – polityk, ekonomista, profesor nauk ekonomicznych, poseł na Sejm X, I, II i III kadencji, minister w rządach Tadeusza Mazowieckiego i Hanny Suchockiej, członek Rady Polityki Pieniężnej.

·       Anna Gromada – członkini Zarządu Fundacji Kaleckiego, ekonomistka i socjolożka, pracownik Instytutu Filozofii i  Socjologii Polskiej Akademii Nauk; współpracowała z  administracją publiczną w Polsce i Francji, Organizacją Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), działem gospodarczym Agencji Reutera oraz Foundation for European Progressive Studies (FEPS).

·       dr Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz – socjolożka i politolożka, specjalistka w zakresie problematyki wschodnioeuro-pejskiej, w latach 2012-2014 podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, w latach 2014-2016 ambasador Polski w Federacji Rosyjskiej. Obecnie dyrektorka programu Otwarta Europa Fundacji im. Stefana Batorego.

Moderuje Edwin Bendyk – dziennikarz i felietonista (m.in. Tygodnik „Polityka”), zajmujący się problematyką cywilizacyjną i wpływem techniki na życie społeczne.

Ocenie poddane zostanie myślenie strategiczne w dzisiejszym świecie oraz możliwość realizacji założenia: „dialog, diagnoza, plan, działanie”; Kluczowymi tematami panelu są innowacje w gospodarce, polityki społeczne, bezpieczeństwo, polityki zagraniczne (w tym europejska, ze szczególnym uwzględnieniem kwestii geopolitycznych i środkowoeuropejskich).

13:30-14:30 Lunch
14:30-16:30 Warsztat metodologiczny dot. scenariusza dla Polski

Czym dla nas jest rozwój? Jakie elementy składają się na jakość życia? Co to jest dryf rozwojowy? Warsztat jest poświęcony wypracowaniu wspólnego aparatu pojęciowego dotyczącego rozwoju oraz zachodzących obecnie procesów społeczno-gospodarczych. Będziemy pracować nad uspójnieniem i uzupełnieniem swoich perspektyw kierunków rozwojowych i możliwych rozwiązań.

W wyniku pracy warsztatowej wskazane zostaną najważniejsze problemy i cele rozwojowe Polski, a także podstawowe zagrożenia w ich realizacji.

W warsztacie uczestniczą:

·       trener: Edwin Bendyk – dziennikarz i felietonista (m.in. Tygodnik „Polityka”), zajmujący się problematyką cywilizacyjną i wpływem techniki na życie społeczne.

·       ekspert: Dariusz Standerski – socjolog, ekonomista, prawnik

Uczestnicy i uczestniczki otrzymają wiedzę na temat celów „Scenariuszy dla Polski”, zostaną także poinformowani o zaproponowanej metodologii pracy w projektach o podobnym charakterze. Trener oraz ekspert przedstawią dokumenty o podobnym charakterze, które w przeszłości były wypracowane w Polsce i za granicą.

W ramach warsztatów zaplanowana jest dyskusja na temat wad i zalet przyjętej metodologii; dyskusja na temat najważniejszych kwestii, które winny stać się przedmiotem dalszych prac w projekcie (np. polityki społeczne, polityka zagraniczna, bezpieczeństwo, równouprawnienie kobiet i mężczyzn, innowacyjna gospodarka, prawa pracownicze, zrównoważony rozwój).

Na koniec warsztatów uczestnicy i uczestniczki podsumują dyskusję, zaplanują następne działania, zidentyfikują obszary eksperckie, w które mogliby się zaangażować.