Posted on: 7 września, 2016 Posted by: admin Comments: 0

Ogólnopolska konferencja pt.
„Przestrzeń dialogu: czy to już koniec ubóstwa dzieci i młodzieży?”
ze szczególnym uwzględnieniem programu 500+
która odbędzie się 29 września 2016 w godz. 9.30 – 15:30
w Europejskim Centrum Solidarności (sala wystaw czasowych), Plac Solidarności 1 w Gdańsku

Patronat nad konferencją objął Robert Biedroń, Prezydent Miasta Słupska

Rejestracja pod adresem:
http://koniecubostwa.evenea.pl
Konferencja będzie transmitowana w Internecie.


 


Tło konferencji:

Zanim wiosną tego roku ruszył program Rodzina 500+, rząd deklarował, że zmieni on demograficzną sytuację Polski, powodując boom narodzin. Jednak już po kilku miesiącach od jego wdrożenia, najbardziej podkreślanym efektem jest podniesienie jakości życia rodzin.

W rządowych filmach promujących efekty programu pojawiają się zadowolone rodziny, które mogły wreszcie przestać kupować produkty „na zeszyt”, wyjechać na wakacje, a od września – zapewnić dzieciom zajęcia dodatkowe z języków obcych. Pierwsze raporty podsumowujące skutki programu wskazują, że jest on przede wszystkim źródłem dobrostanu dla milionów rodzin. Mówiąc precyzyjniej: dla ponad 2 milionów rodzin, w których programem objętych jest 3,6 miliona dzieci i młodzieży. W samym tylko 2017 roku Rodzina 500+ kosztować będzie 17 mld. złotych.

Ubóstwo dzieci i młodzieży przez lata było problemem w polskiej rzeczywistości. Akcje dzielenia się posiłkiem i wspierania najuboższych rodzin stały się niezmiennym elementem polskiej transformacji. Organizacje społeczne wskazywały, że na niedożywienie cierpi ponad 6 proc. ogółu uczniów szkół podstawowych, a niewłaściwie odżywia się dwa razy więcej. Wg. danych GUS w 2014 roku 10 proc. dzieci
i młodzieży do lat 18-tu cierpiało na skrajne ubóstwo, co trzecia młoda osoba zagrożona była skrajnym ubóstwem z czego większość mieszkała na wsi.

– „Polska nie jest tak biednym krajem, aby dzieci były głodne” – mówiła z trybuny sejmowej posłanka lewicy Izabela Jaruga-Nowacka. Z kolei Jerzy Niesiołowski, poseł Platformy Obywatelskiej przekonywał, że bieda i głód polskich dzieci nie istnieją. Jego słynna wypowiedź o jedzeniu szczawiu i mirabelek, jako rozwiązaniu na ewentualne niedożywienie, stała się symbolem braku wrażliwości społecznej elit rządzących.

Czy 3,6 miliona dzieci i młodzieży objętych programem Rodzina 500+ odczuwa realne wsparcie? Czy zwiększają się ich życiowe szanse na lepszy start w dorosłe życie? Jakie są największe wady programu? Jak oddziałuje on na inne sfery życia: rynek pracy, lokalną gospodarkę, życie wspólnot? Te pytania stanowią punkt wyjścia do dyskusji. Chcemy rzetelnie ocenić sytuację polskich dzieci i młodzieży biorąc za punkt odniesienia zmiany, które niesie sztandarowy, najdroższy w polskiej historii program socjalny Rodzina 500+. Naszym celem jest także wypracowanie rekomendacji, co do zmian i dalszej realizacji przebiegu programu. Do dyskusji w każdym z czterech paneli zaprosiliśmy, więc zarówno ekspertów i ekspertki, osoby reprezentujące samorząd, politykę krajową i te bezpośrednio objęte oddziaływaniem programu 500+. Konferencję adresujemy do polityków i polityczek, pracowników i pracownic socjalnych, nauczycieli
i nauczycielek, działaczy i działaczek organizacji pozarządowych. Wynikiem konferencji będzie lista rekomendacji przesłana do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.