Posted on: 21 listopada, 2015 Posted by: admin Comments: 0

02 grudnia 2015 r. (środa), godz. 11.00-15.00,  Europejskie Centrum Solidarności, plac Solidarności 1 Gdańsk (III piętro, sala nr 5)

Jak finansować inwestycje w odnawialne źródła energii z korzyścią dla obywateli i gminy? Jakie są dostępne programy wsparcia? Jak skutecznie przechodzić w gminach na odnawialną energię, wdrażać efektywność energetyczną i promować oszczędność energii? Co możemy zyskać ze współpracy z miastami i gminami w Niemczech? Co konkretnie możemy razem zrobić?

Powyższe kwestie to wybrane tematy grudniowego spotkania „Demokracja energetyczna”, organizowanego przez Fundację Przestrzenie Dialogu i Zielony Instytut na które zapraszamy do Europejskiego Centrum Solidarności.  W spotkaniu udział wezmą m.in.
Matthias Rehm – główny specjalista ds. ekonomicznych, Ambasada Republiki Federalnej Niemiec oraz Julia Krzyszkowska – ekspertka ds. wydatkowania środków publicznych, autorka podręcznika po finansowaniu energetyki obywatelskiej. Poprowadzą:  Beata Maciejewska – ekspertka ds. zrównoważonego rozwoju w Fundacji Przestrzenie Dialogu oraz Dariusz Szwed – ekonomista, ekolog, ekspert ds. zielonej gospodarki, Zielony Instytut.

Na spotkanie zaprosiliśmy reprezentantów gmin i miejscowości województwa pomorskiego. Będzie więc ono szansą do nawiązania nowych kontaktów i wymiany doświadczeń pomiędzy zwolennikami rozwoju energetyki obywatelskiej.

Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych!

Program

11.00 – 11.15  Otwarcie spotkania i przywitanie gości:
Beata Maciejewska, Dariusz Szwed
11.15 – 13.30 Demokracja energetyczna – jak ją rozwijać:  

Matthias Rehm – główny specjalista ds. ekonomicznych, Ambasada Republiki Federalnej Niemiec
Julia Krzyszkowska – autorka podręcznika po finansowaniu energetyki obywatelskiej http://zielonasiec.pl/wp-content/uploads/Przewodnik_po_finansowaniu_energetyki_obywatelskiej.pdf
Beata Maciejewska – trenerka, ekspertka ds. zrównoważonego rozwoju, Przestrzenie Dialogu
Dariusz Szwed – ekonomista, ekolog, ekspert ds. zielonej gospodarki, Zielony Instytut
13.30 – 14.00 Dyskusja moderowana
14.00 – 14.30 Przerwa / poczęstunek
14.20 – 15.00 Podpisanie deklaracji końcowej w formie paktu uwzględniającego kierunki działań i rekomendacje do wdrażania koncepcji demokracji energetycznej

Dla osób zainteresowanych jest możliwość obejrzenia wystawy stałej w ECS z przewodnikiem w cenie 15 zł/os. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt do 30.11 br.; karolina.matuszewska@przestrzeniedialogu.org

Serdecznie zapraszamy!

Więcej informacji: www.demokracjaenergetyczna.pl
Kontakt: karolina.matuszewska@przestrzeniedialogu.org, maria.janiak@zielonyinstytut.pl

Projekt realizowany przy wsparciu Fundacji im. Róży Luksemburg – Przedstawicielstwo w Polsce