Posted on: 19 października, 2015 Posted by: admin Comments: 0

Zespół ds. sytuacji kobiet z obszarów wiejskich oraz mniejszych ośrodków miejskich przy Pełnomocniku Rządu ds. Równego Traktowania opracował najważniejsze postulaty.
Zapraszamy do zapoznania się oraz zachęcamy do śledzenia najważniejszych informacji o projekcie na stronie Polka Powiatowa

Postulaty / Obszary działania zespołu

1. Widoczność kobiet. Każda strategia, program i polityka powinny uwzględniać kobiety jako widoczny podmiot.
2. Rozwój lokalny z kobietami. W rozwoju lokalnym i regionalnym kobiety odgrywają kluczową rolę. Dlatego to z ich udziałem należy podejmować decyzje dotyczące rozwoju terytorialnego na każdym szczeblu samorządu.
3. Organizacje kobiece mają głos. Organizacje kobiece, szczególnie te działające lokalnie, i znające realia codziennego życia w małych miejscowościach, powinny być wspierane w rozsądny, stabilny sposób.
4. Ekosystem do rozwoju. W lokalnych społecznościach należy tworzyć przemyślane ekosystemy służące rozwojowi przedsiębiorczości, i dobrostanowi kobiet.
5. Fundusze unijne dla kobiet. Potrzebne są sprawnie funkcjonujące mechanizmy, które zagwarantują kobietom bycie pełnoprawnymi bezpośrednimi beneficjentkami funduszy unijnych na równi z mężczyznami.
6. Kobiety kierują. Kobiety mają wysokie kwalifikacje i muszą kierować projektami, odgrywać w ich realizacji główna rolę, zasiadać – z głosem stanowiącym – w różnych radach, zespołach, komisjach związanych z zarządzaniem projektami UE, nie tylko wykonywać funkcje podrzędne, związane z biurokracją projektu.
7. Praktyka przed biurokracją. W dostępie do funduszy i innych zasobów powinno obowiązywać wsparcie na poziomie praktyki zgodnie z zasadą: urzędnik jest dla ludzi.
8. Know-how. Kobiety powinny mieć ciągłą możliwość podnoszenia swoich kompetencji w ramach dobrej, dostosowanej do realiów edukacji, w tym dostęp do nauki języków obcych oraz internetu.
9. Tematy tabu. Trzeba zająć się tematami trudnymi, często przemilczanymi np. kazirodztwo, przemoc domowa itd.
10. Wsparcie konkretnych narzędzi. Należy popierać i wdrażać w życie konkretne „narzędzia” wspierające dobrostan kobiet, np. dobre normy prawne o produkcie lokalnym, produkcji lokalnej żywności.