Posted on: 6 września, 2015 Posted by: admin Comments: 0

Demokracja, energia, solidarność – tak zatytułowaliśmy tegoroczne warsztaty dla młodzieży z Miastka, która kształci się w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych  na kierunku technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej. Ten innowacyjny kierunek kształcenia realizowany jest w Miastu od kilku lat, i idzie w parze z kierunkiem rozwoju całej miejscowości. Warsztaty odbywają się w dwóch miejscach: pierwszym z nich jest Słupsk – miasto, które najpełniej realizuje na szczeblu miejskim ideę demokracji energetycznej oraz rozwija konkretne inicjatywy na rzecz lokalnej energetyki odnawialnej. Drugim miejscem jest Trójmiasto: Sopot, gdzie odbywać się będą prezentacje i panele dyskusyjne w ramach Pomorskich Dni Energii oraz w  Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku, gdzie zostanie zorganizowana część warsztatu dla młodzieży.

Demokracja, energia, solidarność – warsztaty dla młodzieży w Słupsku i Gdańsku 17-19 września 2015. 

Realizacja: Fundacja Przestrzenie Dialogu, Fundacja im. Róży Luksemburg w Polsce.