Posted on: 12 grudnia, 2014 Posted by: admin Comments: 0

Zapraszamy do obejrzenia wywiadów z uczestniczkami projektu Polka Powiatowa, a także osobami wspierającymi i przedstawicielami organizacji, które były naszymi partnerami.

Wypowiadają się:
– Agnieszka Odachowska, wiceburmistrzyni Pyrzyc
– Barbara Szelewa z fundacji im. Friedriecha Eberta
– Dariusz Szwed z Zielonego Instytutu
– Beata Maciejewska – liderką projektu Polka powiatowa, prezeska fundacji Przestrzenie Dialogu
– Irmina Olejnik – Czerwonka – dyrektorka lokalnej grupy rybackiej „Partnerstwo Jezior” w Choszcznie
– Katarzyna Kosno – zielona przedsiębiorczyni, działaczka społeczna
– Paulina Piechna-Więckiewicz – radna Warszawy, wiceprzewodnicząca SLD