Posted on: 20 maja, 2014 Posted by: admin Comments: 0

„Energia, zasoby i społeczeństwo” to tytuł dyskusji, która odbędzie się podczas międzynarodowego spotkania w Krasnogrudzie w dniach 21-23 maja. Spotkanie poświęcone będzie systemowi rządów i demokracji.

Międzynarodowe spotkanie zorganizowane przez Fundację im. Róży Luksemburg w Polsce i Fundację Pogranicze, w Międzynarodowym Centrum Dialogu – Domu Czesława Milosza w Krasnogrudzie, zgromadzi kilkudziesięciu gości – pisarzy, działaczy społecznych, polityków m.in. z Meksyku, Litwy, Polski oraz Niemiec. Poszczegółne panele i dyskusje dotyczyć będą równouprawnienia, edukacji i literatury.

W panelu poświęconym energetyce udział wezmą:

  • Bożena Gawryluk, dyrektorka biura Rady Krajowej Związku Zawodowego Górników w Polsce
  • Beata Maciejewska, dyrektorka Fundacji Przestrzenie Dialogu
  • Tomas Tomilinas, działacz społeczny, koordynator projektów Instytutu Myśli Krytycznej DEMOS na Litwie.