Posted on: 1 kwietnia, 2014 Posted by: admin Comments: 0

Uwaga, uwaga 🙂 W nawiązaniu do rozmów i zapowiedzi, serdecznie zapraszamy na otwarcie biura regionalnego Fundacji Przestrzenie Dialogu w Gliwicach, które rozpocznie się 2 kwietnia o godzinie 18.30 w „”Złotym Ośle”” przy ul. Kłodnickiej 2 (obok Metodystów).
W programie:
– prezentacja dotychczasowej działalności Fundacji (Beata Maciejewska,
prezeska)
– prezentacja publikacji wydanych przez Fundację, otwarcie mini-czytelni obywatelskiej w Złotym Ośle (B. Maciejewska, M.Tkacz-Janik)
– przedstawienie propozycji współpracy z organizacjami lokalnymi
(Gliwice) i regionalnymi (województwo śląskie) (M.Tkacz-Janik)
– wegetariański poczęstunek.
ZAPRASZAMYUwaga, uwaga 🙂
w nawiązaniu do rozmów i zapowiedzi, serdecznie zapraszamy na
otwarcie biura regionalnego Fundacji Przestrzenie Dialogu w
Gliwicach, które rozpocznie się 2 kwietnia o godzinie 18.30
w „”Złotym Ośle”” przy ul. Kłodnickiej 2 (obok Metodystów).

Zapraszamy też Państwa PRZYJACIÓŁ I WSPÓŁPRACOWNIKÓW.
PROSIMY o DYSTRYBUCJĘ ZAPROSZENIA. Z góry dziękujemy.
Będzie TWÓRCZO, PRZYJAŹNIE, PYSZNIE I PERSPEKTYWICZNIE.

*Celem spotkania jest zbudowanie lokalnej sieci współpracy organizacji i osób, którym bliskie są cele statutowe Fundacji Przestrzenie Dialogu takie jak:*

* tworzenie i organizowanie forum dialogu społecznego i kulturowego
* inicjowanie i wspieranie nowatorskich rozwiązań w komunikacji społecznej
* upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód
obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji
* promowanie szacunku dla odmienności i dla słabszych, a zwłaszcza
działania bez przemocy, praw mniejszości, wolności wypowiedzi
artystycznej, praw dzieci
* upowszechnianie i ochrona praw kobiet oraz działalność na rzecz
równych praw kobiet i mężczyzn
* aktywizacja jednostek i grup zagrożonych marginalizacją, biedą i
patologiami
* wspieranie i inicjowanie współpracy kulturalnej, technologicznej,
społecznej, naukowej i artystycznej, na poziomie lokalnym,
regionalnym, europejskim i światowym
* edukacja w zakresie kultury, nauki, sztuki, myśli filozoficznej i
krytycznej;
* wspieranie i promocja twórców oraz krytyków
* promowanie nowych technologii
* wspieranie zrównoważonego rozwoju na poziomie lokalnym, regionalnym,
europejskim i światowym
* działanie na rzecz ochrony środowiska, rozwoju społecznie i
ekologicznie odpowiedzialnego biznesu oraz promowania przyjaznych
środowisku technologii i inwestycji
* prowadzenie akcji, kampanii, programów i badań dotyczących
współczesnych problemów, wyzwań i potrzeb takich jak równość szans,
zapobieganie zmianom klimatycznym, sprawiedliwość ekologiczna.

W programie:
– prezentacja dotychczasowej działalności Fundacji (Beata Maciejewska,
prezeska)
– prezentacja publikacji wydanych przez Fundację, otwarcie mini-czytelni obywatelskiej w Złotym Ośle (B. Maciejewska, M.Tkacz-Janik)
– przedstawienie propozycji współpracy z organizacjami lokalnymi
(Gliwice) i regionalnymi (województwo śląskie) (M.Tkacz-Janik)
– wegetariański poczęstunek

Uprzejmie prosimy o potwierdzenie przybycia w mailu zwrotnym wraz z podaniem kontaktu telefonicznego.

Z góry dziękujemy za przybycie, w razie jakichkolwiek pytań pozostajemy do dyspozycji.

Beata Maciejewska, Prezeska Fundacji, 609 770 793 Małgorzata Tkacz-Janik, Przewodnicząca Rady Fundacji, 609 677 874

www. przestrzeniedialogu.org