Posted on: 26 marca, 2014 Posted by: admin Comments: 0

Miło nam poinformować, że Pierwsza Dama RP – Pani Anna Komorowska objęła patronatem Polkę powiatową. Polecamy jej opinię o naszym projekcie.

„Gratuluję Fundacji im. Friedricha Eberta i Fundacji Przestrzenie Dialogu aktywności i podjęcia inicjatywy, której cel łączy w sobie zarówno poprawę sytuacji kobiet z obszarów wiejskich, jak i ochronę środowiska naturalnego.

Ogólnopolskie warsztaty, które mają doprowadzić do osiągnięcia tego zamierzonego celu, będą z pewnością znakomitym sposobem, by dotrzeć z Państwa przesłaniem do jak najszerszego grona kobiet w Polsce, które są lub zostaną dopiero zainspirowane ideą zielonego postępu i nowymi technologiami.

Życzę Państwu sukcesu w przeprowadzeniu akcji, w następstwie której kobiety nie tylko znajdą dla siebie zajęcie w ramach zielonej gospodarki, ale także przyczynią się do wzmocnienia rozwoju swojej lokalnej społeczności”.