Posted on: 7 września, 2013 Posted by: admin Comments: 0

Zapraszamy na dyskusję o książce Beaty Maciejewskiej pt. „Polka powiatowa i zielona modernizacja”, która rozpocznie się 12 września (czwartek) o godz. 19:00 w Feminotece (ul. Mokotowska 29 A, wejście bramą przy ul. Marszałkowskiej 34/50, Warszawa). Zapraszamy na dyskusję o książce Beaty Maciejewskiej pt. „Polka powiatowa i zielona modernizacja”, które rozpocznie się 12 września (czwartek) o godz. 19:00 w Feminotece (ul. Mokotowska 29 A, wejście bramą przy ul. Marszałkowskiej 34/50, Warszawa).

Prelegentką będzie autorka książki Beata Maciejewska – aktywistka i edukatorka społeczna, autorka publikacji nt. równości i zrównoważonego rozwoju, szefowa Fundacji Przestrzenie Dialogu i Zielonego Instytutu, redaktorka dwumiesięcznika Zielone Miasto. Do spotkania wprowadzi Barbara Szelewa z Fundacji im. F. Eberta, która jest partnerem wydania książki. Dyskusję poprowadzi Barbara Bielawska – wiceprzewodnicząca Partii Kobiet Regionu Mazowieckiego i prezeska Stowarzyszenia Kobiety dla Małopolski.

Osobom uczestniczącym w spotkaniu rozdamy książki i zaoferujemy zielony poczęstunek (książka w wersji wirtualnej dostępna jest tutaj: http://issuu.com/przestrzeniedialogu/docs/polka_powiatowa).

Współorganizatorzy spotkania: Fundacja Feminoteka, Przestrzenie Dialogu (https://www.facebook.com/przestrzeniedialogu) i Fundacja im. Friedricha Eberta – Przedstawicielstwo w Polsce (https://www.facebook.com/FESWarschau) (odpowiednio: wydawca i partner wydania), Fundacja Feminoteka

Bohaterki książki pt. „Polka powiatowa i zielona modernizacja” to kobiety, które związały swoje życie zawodowe ze wsią, nowoczesną ekoturystyką, energetyką odnawialną, ekologicznym rolnictwem czy samorządem lokalnym. Są innowacyjne, pracowite i przedsiębiorcze, jednak aby w pełni wykorzystać ich potencjał, potrzebne jest zainteresowanie i wsparcie władz. W budżecie Unii Europejskiej na lata 2014–2020 przeznaczono 20% na inwestycje związane z ochroną przyrody i klimatu, co oznacza dynamiczny rozwój zielonych usług, zielonego przemysłu i zielonych miejsc pracy, m.in. związanych z efektywnością energetyczną i odnawialnymi źródłami energii. …

Czy z tych środków będą także korzystały kobiety?

W Polsce na razie nie widać jaskółek zwiastujących łączenie zielonej gospodarki z wyrównywaniem szans kobiet i mężczyzn, bo ani jedno, ani drugie nie jest obszarem większego zainteresowania decydentów. Nie zmienia to jednak faktu, że dla Polek powiatowych zielona modernizacja jest szansą na lepsze życie. Zaangażowanie kobiet w zieloną gospodarkę przynosi zaś korzyści środowisku i całemu społeczeństwu. Dowodzą tego doświadczenia bohaterek „Polki powiatowej” i dobre praktyki innych krajów. Dlatego warto, aby ta książka stała się punktem wyjścia dyskusji, prezentacji konkretnych propozycji i wprowadzenia zielonej polityki oraz równości szans na szerokie polityczne sceny – w gminach, powiatach i na szczeblu krajowym.

O książce:
Polecam lekturę tej książki. Ciekawe, innowacyjne spojrzenie na równość szans przez pryzmat wyzwań dotyczących zmian klimatycznych i ochrony środowiska.
Małgorzata Fuszara, ekspertka Rady Europy do spraw wprowadzania równości płci do głównego nurtu działań politycznych i społecznych Znakomite i budujące przykłady działalności nowoczesnych kobiet w zielonej gospodarce!
Lidia Geringer de Oedenberg, kwestor w Prezydium Parlamentu Europejskiego

Polka powiatowa jest tego warta! – finansowego napędu z zielonych technologii i satysfakcji z samowystarczalności nie tylko energetycznej. Ta książka podpowiada, jak to zrobić w zgodzie ze sobą i otoczeniem. Kobieca zielona modernizacja zmieni świat.
Magdalena Środa, członkini Rady Programowej Kongresu Kobiet

Podczas autostopu w Norwegii, 25 lat temu, pewna cudowna rodzina przyjęła mnie w swoim domu. Było tam sporo książek. Jedna z nich przykuła moją uwagę. To był bestseller Susan Faludi, który dopiero teraz został przetłumaczony na język polski i zapewne trafi do domów wielu Polek. Choć pewnie nie do Polek Powiatowych, bo to była książka dla Powiatowych Amerykanek. Na szczęście jednocześnie ukazuje się rodzimy produkt, można rzec swojski, którego przesłanie jest niemal identyczne. Jak brzmi? Dwie największe nierówności wokół nas to nierówność ekonomiczna i nierówność kobiet. Ponieważ gospodarka jest jednym z filarów funkcjonowania świata, a nierówność ekonomiczna zawsze dotyczy przede wszystkim kobiet, to cenny jest każdy projekt, każdy pomysł, który pozwala obie te nierówności niwelować jednocześnie. Zielona modernizacja jest jedną z takich propozycji. Zapewne wiele Polek po przeczytaniu tej książki podzieli moją opinię. I nie dość na tym – zamieni ją w czyn.
Małgorzata Tkacz-Janik, radna Sejmiku Województwa Śląskiego