Posted on: 3 czerwca, 2013 Posted by: admin Comments: 0

Analiza polityki rozwoju metropolii Silesia pod kątem zrównoważonego rozwoju. Podstawą opracowania były dokumenty strategiczne i raportu dotyczące obszaru metropolii Silesia a także materiały zebrane podczas spotkań z prezydentami miast wchodzących w skład Górnośląskiego Związku Metropolitalnego oraz reprezentantami mediów, kultury i sztuki, organizacji pozarządowych i biznesu. Publikacja skupia się m.in. na polityce transportowej, energetycznej, wyrównywaniu szans i tworzeniu miejsc pracy. Wydawca: Fundacja Przestrzenie Dialogu we współpracy z Fundacja im. F. Eberta – Przedstawicielstwo wo Polsce.

Przeczytaj on-line