Posted on: 3 czerwca, 2013 Posted by: admin Comments: 0

Pierwsza w Polsce dogłębna i przekrojowa analiza Zielonego Nowego Ładu na przykładzie wybranych sektorów i polityk w Polsce, m.in. energetyki, transportu, edukacji, wyrównywania szans kobiet i mężczyzn, rolnictwa. Autorami są eksperci i ekspertki w swoich dziedzinach, m.in. Edwin Bendyk (wyzwania globalne), Przemysław Sadura (edukacja), Dorota Metera (rolnictwo), Ludomir Duda (autonomiczny dom dostępny). Publikacja pod redakcją szefa Rady Programowej Zielonego Instytutu, Dariusza Szweda, została wydana przez Zieloną Fundację Europejską we współpracy z Zielonym Instytutem i warszawskim przedstawicielstwem Fundacji im. Heinricha Bölla.

Przeczytaj on-line