Posted on: 3 czerwca, 2013 Posted by: admin Comments: 0

Zielony Nowy Ład analizowany pod kątem polityki społecznej, w opracowaniu przygotowanym merytorycznie przez zespół Zielonego Instytutu. Na przykładzie różnych grup – młodych, starszych, migrantów, osób żyjących na obszarach wiejskich, niepełnosprawnych – autorki i autorzy podejmują tematykę niezbędnych w Polsce reform polityki społecznej zgodnych z Zielonym Nowym Ładem jako myślą przewodnią niniejszego opracowania. Pośród autorów m.in. Maria Skóra, Rafał Bakalarczyk, Bartłomiej Kozek. Publikacja wydana przez Zieloną Fundację Europejską we współpracy z Fundacją im. H. Boella i Zielonym Instytutem.

Przeczytaj on-line