Krajowy Plan rozwoju mikroinstalacji odnawialnych Źródeł energii do 2020 roku

Pojęcie mikroinstalacji w energetyce odnawialnej oraz nie rozerwalnie z nim związana definicja prosumenta, stały się elementem debaty publicznej w Polsce stosunkowo niedawno. Katalizatorem dyskusji był opublikowany w grudniu 2011 roku pierwszy projekt ustawy o odnawialnych źródłach energii. Szybko okazało się, że te nowe pojęcia docierają coraz silniej do świadomości obywateli. Zapraszamy do lektury.

Przeczytaj online