Posted on: 12 czerwca, 2013 Posted by: admin Comments: 0

Serdecznie zapraszamy w dniach 14-15 czerwca (piątek, sobota) na warsztaty pt. „Demokracja energetyczna” nt. rozproszonej energetyki i jej wpływu na rozwój lokalny, nowych miejsc pracy, budowania spółdzielni energetycznych i inwestycji w energetykę rozproszoną w nowym okresie finansowania 2014-2020. Warsztaty adresowane są do osób zajmujących się lokalną polityką, administracją publiczną, biznesem i działalnością społeczną. Odbędą się Władysławowie, pod patronatem burmistrzyni Grażyny Cern. Wybór miejsca jest nieprzypadkowy: Władysławowo przyjęło bowiem uchwałę antyatomową a także należy do europejskiego Porozumienia między burmistrzami na rzecz zrównoważonej energii na szczeblu lokalnym (http://www.porozumienieburmistrzow.eu)
W programie naszych warsztatów znalazły się m.in. następujące tematy:
 działanie spółdzielni energetycznych w Europie;
 potencjał tworzenia zielonych miejsc pracy;
 korzyści finansowe dla gmin i ich mieszkańców z zastosowania odnawialnych źródeł energii
 energetyka odnawialna w nowym okresie finansowania 2014-2020
 przykłady regulacji prawnych w innych krajach – dobre praktyki
Wstępny program warsztatów przesyłamy w załączeniu.

Udział w warsztatach jest bezpłatny. Organizatorzy zapewniają także nocleg (pt./sob) oraz wyżywienie.

Osoby zainteresowane udziałem prosimy o przesyłanie zgłoszeń do dnia 07 czerwca na adres: biuro@przestrzeniedialogu.org. W zgłoszeniu wysłanym w treści maila należy podać imię i nazwisko, pełnioną funkcję oraz sposób w jaki nabytą na warsztatach wiedzę zamierzacie Państwo wykorzystać. W wyborze uczestników i uczestniczek będziemy kierować się kompetencjami i możliwościami dalszego skutecznego wykorzystania nabytej wiedzy na szczeblu lokalnym.
W przypadku jakichkolwiek pytań uprzejmie prosimy o kontakt mailowy.

Serdecznie zapraszamy w dniach 14-15 czerwca (piątek, sobota) na warsztaty pt. „Demokracja energetyczna” nt. rozproszonej energetyki i jej wpływu na rozwój lokalny, nowych miejsc pracy, budowania spółdzielni energetycznych i inwestycji w energetykę rozproszoną w nowym okresie finansowania 2014-2020. Warsztaty adresowane są do osób zajmujących się lokalną polityką, administracją publiczną, biznesem i działalnością społeczną. Odbędą się Władysławowie, pod patronatem burmistrzyni Grażyny Cern. Wybór miejsca jest nieprzypadkowy: Władysławowo przyjęło bowiem uchwałę antyatomową a także należy do europejskiego Porozumienia między burmistrzami na rzecz zrównoważonej energii na szczeblu lokalnym (http://www.porozumienieburmistrzow.eu)
W programie naszych warsztatów znalazły się m.in. następujące tematy:
 działanie spółdzielni energetycznych w Europie;
 potencjał tworzenia zielonych miejsc pracy;
 korzyści finansowe dla gmin i ich mieszkańców z zastosowania odnawialnych źródeł energii
 energetyka odnawialna w nowym okresie finansowania 2014-2020
 przykłady regulacji prawnych w innych krajach – dobre praktyki
Wstępny program warsztatów przesyłamy w załączeniu.

Udział w warsztatach jest bezpłatny. Organizatorzy zapewniają także nocleg (pt./sob) oraz wyżywienie.

Osoby zainteresowane udziałem prosimy o przesyłanie zgłoszeń do dnia 07 czerwca na adres: biuro@przestrzeniedialogu.org. W zgłoszeniu wysłanym w treści maila należy podać imię i nazwisko, pełnioną funkcję oraz sposób w jaki nabytą na warsztatach wiedzę zamierzacie Państwo wykorzystać. W wyborze uczestników i uczestniczek będziemy kierować się kompetencjami i możliwościami dalszego skutecznego wykorzystania nabytej wiedzy na szczeblu lokalnym.
W przypadku jakichkolwiek pytań uprzejmie prosimy o kontakt mailowy.

Wstępny program:
14 czerwca 2013, piątek
11:00 – 13:00 Otwarcie warsztatów (miejsce: restauracja w miejscu noclegów)
a) 11.00 – 11.45 Wprowadzenie do idei. Prezentacja organizatorów, uczestniczek/ków.
b) 11.45- 12.45 lunch
Przejście grupy do sali obrad Rady Miasta Władysławowo
13:00 – 15.00 Rozwój zielonej gospodarki i tworzenie zielonych miejscy pracy. Potencjał, możliwości i warunki.
15:15 – 16:45 Fundusze europejskie 2014-2020 rzecz rozwoju rozproszonej, obywatelskiej energetyki – prezentacja w oparciu o materiały Ministerstwa Rozwoju Regionalnego.
17:00 – 18:30 Warsztat: Jak prowadzić dialog w konfliktowych kwestiach dot. energetyki odnawialnej.
19:30 – 21:00 Kolacja

15 czerwca 2013, sobota
09:00 – 10:30 Korzyści finansowe dla gmin i ich mieszkańców z zastosowania odnawialnych źródeł energii
10:45 – 12:30 Spółdzielnie energetyczne – jak to działa w Europie.
12:30 – 13:00 Lunch
13:00 – 14:30 Rozwiązania prawne dla indywidualnych odbiorców w wybranych krajach – dobre praktyki
14:30 – 15:00 Podsumowanie i zakończenie warsztatów, wręczenie certyfikatów.

Organizatorzy:
Fundacja Przestrzenie Dialogu, Zielony Instytutu, Fundacja im. Róży Luksemburg w Polsce
Patronat: burmistrz miasta Władysławowo

Osoby prowadzące:
Michał Ćwil – dyrektor Polskiej Izby Gospodarczej Energetyki Odnawialnej
Michał Kitkowski – przedsiębiorca i ekspert w dziedzinie energetyki solarnej, Sunsol
Beata Maciejewska – prezeska zarządu Fundacji Przestrzenie Dialogu i Zielonego Instytutu
Mathieu Richard – ekspert w dziedzinie spółdzielni energetycznych, Novenenegia
Dariusz Szwed – szef rady programowej Zielonego Instytutu, polityk Zielonych

Informacje praktyczne:
Warsztaty są nieodpłatne. Organizatorzy pokrywają nocleg (pt./sob) oraz wyżywienie.
Nie ma możliwości udziału tylko w część warsztatu.
Zgłoszenie na warsztaty oznacza zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów organizacji warsztatu.