Posted on: 11 kwietnia, 2013 Posted by: admin Comments: 0

17.04.: DEMOKRACJA ENERGETYCZNA W SŁUPSKU
Energia ze słońca i wiatru – z korzyścią dla indywidualnych odbiorców i lokalnej społeczności.
Serdecznie zapraszamy: radnych i radne, wójtów i sołtysów, osoby z organizacji pozarządowych, ze środowisk naukowych, biznesowych, ludzi mediów, obywateli i obywatelki ze Słupska i powiatu słupskiego na otwarte spotkanie dotyczące odnawialnych źródeł energii i możliwości ich wykorzystania przez indywidualnych odbiorców i lokalne społeczności.
17 kwietnia (środa) o godz. 17.30, Herbaciarnia w Splichlerzu, Rynek Rybacki, Słupsk
17.04.: DEMOKRACJA ENERGETYCZNA W SŁUPSKU
Energia ze słońca i wiatru – z korzyścią dla indywidualnych odbiorców i lokalnej społeczności.
Serdecznie zapraszamy: radnych i radne, wójtów i sołtysów, osoby z organizacji pozarządowych, ze środowisk naukowych, biznesowych, ludzi mediów, obywateli i obywatelki ze Słupska i powiatu słupskiego na otwarte spotkanie dotyczące odnawialnych źródeł energii i możliwości ich wykorzystania przez indywidualnych odbiorców i lokalne społeczności.
17 kwietnia (środa) o godz. 17.30, Herbaciarnia w Splichlerzu, Rynek Rybacki, Słupsk

Na spotkaniu przedstawimy szanse i możliwości, jakie stwarza energetyka słoneczna i wiatrowa. Skoncentrujemy się zarówno na praktycznej stronie energetyki opartej o źródła odnawialne, jak i na społecznych i ekonomicznych jej aspektach. Wskażemy w jaki sposób zmienia się sposób produkowania, własności i dystrybucji energii dzięki prosumentom, lokalnym społecznościom czy spółdzielniom energetycznym. Omówimy propozycje lokalnych działań służących tworzeniu zielonych miejsc pracy.
Prezentacje m.in.: Beata Maciejewska, Fundacja Przestrzenie Dialogu – aspekty społeczne, Michał Kitkowski, Sun Sol – aspekty praktyczne, Dariusz Szwed, Zielony Instytut – aspekty ekonomiczne.
Prosimy o przesłanie zgłoszenia na adres: biuro@przestrzeniedialogu.org do dnia 15 kwietnia Serdecznie zapraszamy!
Dodatkowe informacje: biuro@przestrzeniedialogu.org
Organizatorzy: Fundacja Przestrzenie Dialogu, Zielony Instytut oraz Fundacja im. Róży Luksemburg – Przedstawicielstwo w Polsce.