Posted on: 1 września, 2012 Posted by: admin Comments: 0

Małgorzata Tkacz-Janik przewodnicząca rady programowej Przestrzeni Dialogu weźmie udział w akcji artystycznej ART.eria – DRUGI STRZAŁ 8 września w Częstochowie. Organizatorzy „”planują brutalnie i z zaskoczenia skonfrontować spacerowiczów z obiektami, które należą do zupełnie innej rzeczywistości. Obiektami nienakierowanymi na żaden konkretny efekt, skutek czy zysk – lecz odsyłającymi do sensów wartościowanych estetycznie. ART.eria przekonuje, że czasem warto zgubić się we własnym mieście, pytać: gdzie jestem? co to jest? o co właściwie chodzi?”” Małgorzata Tkacz-Janik przewodnicząca rady programowej Przestrzeni Dialogu weźmie udział w akcji artystycznej ART.eria – DRUGI STRZAŁ 8 września w Częstochowie.

8 września centrum Częstochowy ponownie przemieni się w galerię sztuki współczesnej. ART.eria – drugi strzał to inicjatywa, która chce odmienić sposób myślenia o przestrzeni miejskiej i zasadach jej funkcjonowania. Planuje brutalnie i z zaskoczenia skonfrontować spacerowiczów z obiektami, które należą do zupełnie innej rzeczywistości. Obiektami nienakierowanymi na żaden konkretny efekt, skutek czy zysk – lecz odsyłającymi do sensów wartościowanych estetycznie. ART.eria przekonuje, że czasem warto zgubić się we własnym mieście, pytać: gdzie jestem? co to jest? o co właściwie chodzi? To konieczny krok, by obudzić się i wyrwać z codziennej rutyny. W zeszłym roku ART.eria zajęła przede wszystkim witryny częstochowskich sklepów i restauracji, tym razem jednak będzie o wiele bardziej inwazyjna. Zdecydowanie przesunie się w stronę centrum i zamierza niepokoić na placach, chodnikach i deptakach.

Podczas drugiej odsłony ART.erii częstochowską III Aleję NMP i Plac Władysława Biegańskiego estetycznie rewitalizować będzie bardzo silny zestaw artystów z całego kraju: Bartek Jarmoliński, Anna Wójcik, Sławek Kuśmierz, Tomasz Rolniak, Iwona Demko, Artur Trojanowski, Izabela Łęska, Grupa FRiKO, Tomasz Musiał, Szymon Motyl, Monika Szpener, Tomasz Matuszak, Marta Pszonak, Szymon Durek, Egon Fietke, Monstfur, Ked Olszewski. Dodatkowo o zagospodarowanie przestrzeni dźwiękowej zadbają lokalne składy Ace of Space, Krzyż:Kross oraz gość specjalny The Complainers & Iron Noir.

ART.erię można odczytywać również jako głos w sporze o to, do kogo właściwie należy przestrzeń publiczna. Sprzeciw wobec wszelkim próbom autorytarnego jej zagarnięcia. Bo miasta nie należą tylko do magistratów, firm, korporacji czy partii politycznych. Jest dobrem wspólnym, co wiąże się z nieustannym przenikaniem, przepychaniem i konkurowaniem różnorodnych pomysłów na miasto. ART.eria przemyca do tej dyskusji głos artystów. Może nieco szalony, ale niezwykle pożyteczny i oryginalny, bo podczas gdy większość społeczeństwa zastanawia się jak miasto oswoić, artyści bawią się jego nieprzewidywalną żywiołowością. Swoimi działaniami zakrzywiają przestrzeń i przełamują nudę betonowego krajobrazu. Udowadniają, że pomysły na miasto, mogą być bardzo różne od tych codziennych, sformalizowanych i po prostu banalnych.

Trzeba tez podkreślić, że w tym roku ART.eria wykracza poza działania stricte artystyczne. Na finał imprezy przygotowany został panel dyskusyjny dotyczący wpływu trzeciego i czwartego sektora na dynamikę kulturalnego rozwoju miasta. 9 września w Centrum Promocji Młodych spotkają się reprezentanci lokalnych organizacji pozarządowych i animatorzy kultury z przedstawicielami władz miasta, Aleksandrem Wiernym (Naczelnikiem Wydziału Kultury) oraz Agatą Wierny (Kierowniczka Biura Inicjatyw Lokalnych i Konsultacji Społecznych), by razem omówić strategię działań na styku oficjalnego i nieoficjalnego obiegu kultury. Specjalnymi gośćmi panelu będą: Joanna Erbel (Krytyka Polityczna), Małgorzata Tkacz-Janik (Fundacja Przestrzenie – Dialogu), Stanisław Ruksza (Dyrektor programowy CSW Kronika) oraz Tadeusz Piersiak (Gazeta Wyborcza).