Posted on: 23 maja, 2012 Posted by: admin Comments: 0

Zapraszamy na publiczną debatę „Atomowy Koszalin?”, która odbędzie się 26 maja w godz. 14.00 -16.00 , w Namiocie Festiwalowym w Parku Książąt Pomorskich w Koszalinie. Uczestnicy debaty – przedstawiciele i przedstawicielki społeczności lokalnej, organizacji pozarządowych, świata nauki, biznesu, polityki – dyskutować będą na temat:
– realizowanej w Polsce i regionie polityki energetycznej
– zielonych alternatyw dla atomu
– wpływu danych modeli polityki energetycznej na jakość życia, rozwój miejsc pracy, spójność społeczną.
– szans udziału społeczności lokalnej w realizacji danego modelu polityki energetycznej.

W debacie udział wezmą m.in.:
prof. Konrad Czerski, kierownik Zakładu Fizyki Jądrowej i Medycznej Instytutu Fizyki Uniwersytetu Szczecińskiego, wiceprzewodniczący Zachodniopomorskiego Zespołu ds. Energetyki Jądrowej przy Wojewodzie Zachodniopomorskim
Piotr Jaśkiewicz, Prezes Fundacji Nauka dla Środowiska
dr hab. Leszek Pazderski, wykładowca UMK w Toruniu, jeden z ambasadorów obywatelskiej kampanii Link
Olga Roszak-Pezała – wójt gminy Mielno

Debata odbędzie się w ramach II edycji Festiwalu Sztuki w Przestrzeni Publicznej KOSZART oraz projektu „”Demokracja energetyczna””. Będzie relacjonowana przez lokalne media, które objęły nad nią patronat.
Organizatorami debaty są: Fundacja Przestrzenie Dialogu, Fundacja im. Róży Luksemburg i Zielony Instytut,

Serdecznie zapraszamy!