Posted on: 10 lutego, 2008 Posted by: admin Comments: 0

Serdecznie zapraszamy 1 lutego (środa) godz. 18:00 do Kroniki, Rynek 26, Bytom na prezentację raportu „”Zrównoważony rozwój metropolii Silesia””. Udział wezmą: Andrzej Jabłoński (założyciel Fundacji Ekologicznej – Wychowanie i Elementarz, były wiceprzewodniczący Krajowego Forum Oświaty Niepublicznej, założyciel Stowarzyszenia Nauczycieli Edukacji Początkowej), Beata Maciejewska (dziennikarka, prezeska i dyrektorka Fundacji Przestrzenie Dialogu, współautorka raportu „Zrównoważony rozwój Metropolii Silesia”) – prowadzenie, Katarzyna Michalska (nauczycielka, autorka programu Klas Aktywności Twórczej, doradca metodyczny w zakresie edukacji przy gminie Bytom), Dariusz Szwed (ekonomista, przewodniczący Rady Programowej Zielonego Instytutu, współautor raportu „Zrównoważony rozwój Metropolii Silesia”), Agata Tecl (filmoznawczyni, kuratorka, edukatorka w CSW Kronika), Małgorzata Tkacz – Janik (kulturoznawczyni, działaczka społeczna, polityczka, radna Sejmiku Województwa Śląskiego). Ściągnij zaproszenieSerdecznie zapraszamy 1 lutego (środa) godz. 18:00 do Kroniki, Rynek 26, Bytom na prezentację raportu „Zrównoważony rozwój metropolii Silesia&#8221. Tematem spotkania będzie stan obecny oraz przyszłość edukacji na Śląsku w kontekście raportu o zrównoważonym rozwoju Śląska. Wśród poruszanych problemów znajdą się: dostęp do wartościowej edukacji formalnej i pozaformalnej mieszkańców centrów miast i peryferii, współpraca ośrodków edukacyjnych, niwelowanie różnic edukacyjnych, problem zamykania szkół, poszukiwanie nowych źródeł finansowania mających na celu poprawę publicznej edukacji, edukacja obywatelska.
Udział wezmą: Andrzej Jabłoński (założyciel Fundacji Ekologicznej – Wychowanie i Elementarz, były wiceprzewodniczący Krajowego Forum Oświaty Niepublicznej, założyciel Stowarzyszenia Nauczycieli Edukacji Początkowej), Beata Maciejewska (dziennikarka, prezeska i dyrektorka Fundacji Przestrzenie Dialogu, współautorka raportu „Zrównoważony rozwój Metropolii Silesia”) – prowadzenie, Katarzyna Michalska (nauczycielka, autorka programu Klas Aktywności Twórczej, doradca metodyczny w zakresie edukacji przy gminie Bytom), Dariusz Szwed (ekonomista, przewodniczący Rady Programowej Zielonego Instytutu, współautor raportu „Zrównoważony rozwój Metropolii Silesia”), Agata Tecl (filmoznawczyni, kuratorka, edukatorka w CSW Kronika), Małgorzata Tkacz – Janik (kulturoznawczyni, działaczka społeczna, polityczka, radna Sejmiku Województwa Śląskiego).


Raport pt. Zrównoważony rozwój metropolii Silesia pod redakcją Dariusza Szweda i Beaty Maciejewskiej prezentuje m.in. analizę priorytetów i działań władz metropolii, organizacji społecznych i obywateli w odniesieniu do zrównoważonego rozwoju Silesii. Publikacja jest dostępna w wersji drukowanej (nieodpłatnie) oraz online: TUTAJ

ZAPRASZAMY:

Fundacja Przestrzenie Dialogu Fundacja im. F. Eberta CSW Kronika w Bytomiu

Bez kategorii