Posted on: 1 lutego, 2008 Posted by: admin Comments: 0

Serdecznie zapraszamy przedstawicieli i przedstawicielki administracji publicznej, rad miast, Sejmiku Wojewódzkiego oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, a także organizacji pozarządowych, partii politycznych, związków zawodowych i uczelni na bezpłatne warsztaty ze zrównoważonego rozwoju miast i metropolii, w oparciu o najnowsze wydanie raportu Zrównoważony rozwój metropolii Silesia

30 stycznia (poniedziałek) Katowice; 9.00-16.00, Centrum Szkoleniowe, ul. Moniuszki 7, Katowice
31 stycznia (wtorek) Gliwice; 9.00-16.00, Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej, ul. Bojkowska 37 (Nowe Gliwice), Budynek nr 3 – Cechownia. Ściągnij zaproszenie
Serdecznie zapraszamy przedstawicieli i przedstawicielki administracji publicznej, rad miast, Sejmiku Wojewódzkiego oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, a także organizacji pozarządowych, partii politycznych, związków zawodowych i uczelni na bezpłatne warsztaty ze zrównoważonego rozwoju miast i metropolii, w oparciu o najnowsze wydanie raportu Zrównoważony rozwój metropolii Silesia

30 stycznia (poniedziałek) Katowice; 9.00-16.00, Centrum Szkoleniowe, ul. Moniuszki 7, Katowice
31 stycznia (wtorek) Gliwice; 9.00-16.00, Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej, ul. Bojkowska 37 (Nowe Gliwice), Budynek nr 3 – Cechownia

Wybrane zagadnienia:
• Czy miasta Śląska i Zagłębia mogą rozwijać się w zrównoważony sposób?
• Jak kształtowany jest zrównoważony rozwój w miastach i metropoliach Europy?
• Czy polityka metropolii Silesia projektowana jest z myślą o wszystkich mieszkańcach?
• Jak realizować zrównoważoną politykę energetyczną?
• Jak organizować zrównoważony transport i mobilność w miastach?

Osoby uczestniczące w warsztatach otrzymają egzemplarze raportu Zrównoważony rozwój metropolii Silesia, który dostępny jest także w wersji internetowej pod adresem:
http://przestrzeniedialogu.org/download/zrownowazony_rozwoj_metropolii_silesia.pdf

Zgłoszenia
Zgłoszenia zawierające: imię i nazwisko, instytucję, telefon kontaktowy, adres mailowy oraz wybrane miejsce warsztatów (Katowice lub Gliwice) prosimy przesyłać na adres: fundacja@przestrzeniedialogu.org lub telefonicznie: 609 770 793 do 26 stycznia.
O przyjęciu na warsztaty decyduje kolejność zgłoszeń.

Serdecznie zapraszamy

Organizatorzy:
Fundacji Przestrzenie Dialogu www.przestrzeniedialogu.org
Fundacji im. Friedricha Eberta – Przedstwicielstwo w Polsce www.feswar.org.pl

Partner lokalny:

Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej w Gliwicach www.haus.pl

Bez kategorii