Posted on: 23 sierpnia, 2007 Posted by: admin Comments: 0

W Poznaniu (30 maja, poniedziałek) debata o prawach kobiet z udziałem m.in. posła Marka Balickiego; w Bydgoszczy (także 30 maja, poniedziałek) o przemocy wobec kobiet z udziałem m.in. posłanki Anny Bańkowskiej, a w Łodzi (31 maja, wtorek) o tym dlaczego feminizm łączy się ze sprawiedliwością społeczną, z udziałem m.in. posłanki Zdzisławy Janowskiej. Serdecznie zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowymi programami spotkań. W Poznaniu (30 maja, poniedziałek) debata o prawach kobiet z udziałem m.in. posła Marka Balickiego; w Bydgoszczy (także 30 maja, poniedziałek) o przemocy wobec kobiet z udziałem m.in. posłanki Anny Bańkowskiej, a w Łodzi (31 maja, wtorek) o tym dlaczego feminizm łączy się ze sprawiedliwością społeczną, z udziałem m.in. posłanki Zdzisławy Janowskiej. Serdecznie zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowymi programami spotkań.

Spotkanie wokół książki: „Drogi równości. Izabela Jaruga-Nowacka – polityczka, feministka, działaczka lewicy.” 30 maja (poniedziałek), godz. 17.00 – 19.00, Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa, ul. Kutrzeby 10, (sala 340), Poznań

W spotkaniu udział wezmą:
Marek Balicki – poseł na Sejm RP, współautor tekstu pt. „Seksualność po polsku”; wraz z Izabelą Jarugą-Nowacką działał m.in. na rzecz edukacji seksualnej i dostępu do środków antykoncepcyjnych;
Anna Kamińska – autorka tekstu pt. „W pracy bez dyskryminacji”, działaczka na rzecz równości i różnorodności, członkini Rady Konsultacyjnej przy Pełnomocniczce Rządu ds. Równego Statusu Kobiet i Mężczyzn, Izabeli Jarudze-Nowackiej;
Beata Maciejewska – wydawczyni książki, prezeska Fundacji Przestrzenie Dialogu, autorka tekstów, działaczka społeczna i polityczna;
Aleksandra Sołtysiak – członkini Stowarzyszenia Kobiet Konsola, działaczka społeczna.

Debata obywatelska i spotkanie z książką: Drogi równości Izabela Jaruga-Nowacka – polityczka, feministka, działaczka lewicy które odbędzie się w ramach Genderowego Uniwersytetu Obywatelskiego 30 maja (poniedziałek) 2011 r. o godz. 17.00, w Bydgoszczy przy ul. Gdańskiej 10 (sala konferencyjna biura poselskiego posłani Anny Bańkowskiej; wejście od strony Domu Handlowego „Drukania”)

Program spotkania:
I. Bydgoszcz w walce z przemocą w rodzinie
1. Zbyt duże nadzieje dotyczące ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie – posłanka Anna Bańkowska
2. Bydgoski Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Obrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w latach 2011–2014 – Anna Mickiewicz
3. Przemoc wobec najmłodszych dzieci – jak ją rozpoznać – Dorota Doktór
4. Problemy osób poszkodowanych wskutek przemocy domowej – Maria Jankowska-Polus

II. Prezentacja książki pt. Drogi równości. Izabela Jaruga-Nowacka – polityczka, feministka, działaczka lewicy – z udziałem Katarzyny Kądzieli, współredaktorki i współautorki książki, oraz Urszuli Nowakowskiej, dyrektorki Fundacji Centrum Praw Kobiet, współautorki.

Spotkanie wokół książki: „Drogi równości. Izabela Jaruga-Nowacka – polityczka, feministka, działaczka lewicy.” 31 maja (wtorek), godz. 17.00 – 19.00, Świetlica Krytyki Politycznej w Łodzi ul. Piotrkowska 101 (lewa oficyna, I piętro)

W spotkaniu udział wezmą:
Hanna Gill-Piątek – Krytyka Polityczna;
Piotr Ikonowicz – autor tekstu „Jak być lewicą w Polsce”, prawnik, były poseł PPS, prowadzi Kancelarię Sprawiedliwości Społecznej;
Zdzisława Janowska – posłanka na Sejm, działaczka na rzecz równości szans i obrony praw pracowników;
Katarzyna Kądziela – współredaktorka książki Drogi równości, autorka tekstów, feministka, wieloletnia współpracowniczka Izabeli Jarugi-Nowackiej;
Barbara Nowacka – feministka, działaczka lewicowa, córka Izabeli Jarugi-Nowackiej;
Anna Nowicka – inicjatorka Porozumienia Kobiety dla Pomorza, działaczka polityczna i społeczna, feministka.

Spotkanie poprowadzi:
Beata Maciejewska – wydawczyni książki, prezeska Fundacji Przestrzenie Dialogu, autorka tekstów.

__________

Książka Drogi równości. Izabela Jaruga-Nowacka – polityczka, feministka, działaczka lewicy, pod redakcją Beaty Maciejewskiej, Katarzyny Kądzieli i Zuzanny Dąbrowskiej, ukazała się w kwietniu 2011 r. nakładem Fundacji Przestrzenie Dialogu, przy wsparciu Fundacji im. Róży Luksemburg.

Bez kategorii