Posted on: 12 czerwca, 2007 Posted by: admin Comments: 0

Fundacja Przestrzenie Dialogu, Zielony Instytut oraz Fundacja im. Róży Luksemburg – Przedstawicielstwo w Polsce zapraszają 27 listopada (wtorek) w godz. 18.00-20.30 na spotkanie dotyczące budowania demokracji energetycznej w Polsce, której centralnym podmiotem stają się aktywni prosumenci i prosumentki, zarazem produkujący i konsumujący energię, zastępujący dotychczasowych pasywnych konsumentów i konsumentki energii. Innymi kluczowymi elementami demokracji energetycznej są działania na rzecz oszczędzania energii, promocja efektywności energetycznej, rozwój rozproszonej energetyki odnawialnej oraz budowanie inteligentnych sieci energetycznych. W ramach spotkania odbędzie się pokaz filmu i dyskusja, którą otworzy Dariusz Szwed, przewodniczący Rady Programowej Zielonego Instytutu.
KOMPANY, ul. Berka Joselewicza 21, Kraków (w oficynie)DEMOKRACJA ENERGETYCZNA
Pokaz filmu i debata
27 listopada (wtorek), godz. 18.00 – 20.30 / KOMPANY, ul. Berka Joselewicza 21, Kraków (w oficynie)
Fundacja Przestrzenie Dialogu, Zielony Instytut oraz Fundacja im. Róży Luksemburg – Przedstawicielstwo w Polsce zapraszają 27 listopada (wtorek) w godz. 18.00-20.30 na spotkanie dotyczące budowania demokracji energetycznej w Polsce
, której centralnym podmiotem stają się aktywni prosumenci i prosumentki, zarazem produkujący i konsumujący energię, zastępujący dotychczasowych pasywnych konsumentów i konsumentki energii. Innymi kluczowymi elementami demokracji energetycznej są działania na rzecz oszczędzania energii, promocja efektywności energetycznej, rozwój rozproszonej energetyki odnawialnej oraz budowanie inteligentnych sieci energetycznych.
Na spotkanie zaprosiliśmy wybranych reprezentantów i reprezentantki samorządu, organizacji pozarządowych, środowisk naukowych i biznesowych z Krakowa i okolic. Dyskusję otworzy Dariusz Szwed, przewodniczący Rady Programowej Zielonego Instytutu.
Podczas debaty przedyskutujmy dotychczasową politykę energetyczną rządu. Omówimy ideę demokracji energetycznej i jej charakterystyczne elementy: rozproszenie źródeł energii, szeroki udział społeczny w jej produkcji, przesyle i konsumpcji zgodnej z konstytucyjną zasadą zrównoważonego rozwoju. Zastanowimy się też, w jaki sposób demokracja energetyczna może stać się skuteczną alternatywą dla monopolu energetycznego koncernów i nadmiernego wykorzystywania zasobów naturalnych. Spróbujemy wypracować lokalne strategie działania służące wzmacnianiu lokalnych społeczności i gospodarki, tworzenia zielonych miejsc pracy oraz zapewnienia wysokiej jakości życia w czystym środowisku.
Punktem wyjścia dyskusji będzie 10-minutowy film pt.: „Demokracja energetyczna”
, który w przystępny i spójny sposób prezentuje tytułową ideę. Bohaterki i bohaterowie filmu odpowiadają na pytania: Czym jest demokracja energetyczna? Kto odpowiada za jej tworzenie? Komu i czemu służy? Kim jest prosument?
Osoby, które nie otrzymały imiennego zaproszenia, prosimy o przesłanie zgłoszenia chęci udziału na adres: biuro@przestrzeniedialogu.org do dnia 25 listopada. Serdecznie zapraszamy!

Organizatorzy zapewniają materiały edukacyjne, napoje oraz wegetariański poczęstunek.
Dojazd tramwajami: 7,9, 13,24,50,51,69 / przystanek Miodowa

Bez kategorii