Posted on: 25 maja, 2007 Posted by: admin Comments: 0

13 kwietnia w Sejmie odbyła się uroczysta prezentacja książki pt. Drogi równości. Izabela Jaruga-Nowacka – polityczka, feministka, działaczka lewicy, napisanej przez przyjaciół i współpracowników Izy. W spotkaniu wzięło udział około stu zaproszonych gości: parlamentarzystów i parlamentarzystek, przyjaciół i najbliższych Izabeli, działaczy i działaczek organizacji pozarządowych i związków zawodowych. W opinii zgromadzonych książka traktująca o tym, o co Iza walczyła i co robiła, jest najlepszym pomnikiem, jaki można było jej wystawić. 13 kwietnia w Sejmie odbyła się uroczysta prezentacja książki pt. Drogi równości. Izabela Jaruga-Nowacka – polityczka, feministka, działaczka lewicy, napisanej przez przyjaciół i współpracowników Izy. W spotkaniu wzięło udział około stu zaproszonych gości: parlamentarzystów i parlamentarzystek, przyjaciół i najbliższych Izabeli, działaczy i działaczek organizacji pozarządowych i związków zawodowych. W opinii zgromadzonych książka traktująca o tym, o co Iza walczyła i co robiła, jest najlepszym pomnikiem, jaki można było jej wystawić.

Spotkanie otworzył jego gospodarz Grzegorz Napieralski, szef Klubu Parlamentarnego SLD, który podkreślił, że wydanie książki jest wydarzeniem niezwykle pozytywnym, jednym z najradośniejszych w ostatnim roku. Beata Maciejewska, prezeska Fundacji Przestrzenie Dialogu, wydawcy książki, podkreśliła jej wyjątkowość. – Ta książka jest szczególna nie tylko dlatego, że jest poświęcona szczególnej i wybitnej osobie – wrażliwej społecznie, zaangażowanej, uczciwej i utalentowanej. Otwiera ona także drogę do tego, by inni, kobiety i mężczyźni, mogli z postawy Izabeli Jarugi-Nowackiej czerpać inspirację dla własnych planów i dążeń – powiedzała. Joanna Gwiazdecka, dyrektorka Fundacji im. Róży Luksemburg – wspierającej wydanie książki – wskazała na ważną rolę osób zaangażowanych w jej powstanie. – Wiem, jak wiele pracy trzeba było na jej różnych etapach włożyć, by zebrać, zredagować i przedstawić publikację kilkunastu autorów i autorek.

Następną część spotkania poprowadziły przyjaciółki i współpracownice Izy, a jednocześnie redaktorki książki – Zuzanna Dąbrowska i Katarzyna Kądziela. Zaproszeni przez nie autorzy i autorki omawiali główne obszary działań Izabeli Jarugi-Nowackiej opisane w poszczególnych działach. Dział pt. „Feminizm” przedstawiła Beata Fiszer, podkreślając pionierską rolę Izy w ruchu feministycznym. Poseł Marek Balicki, którego artykuł (napisany wraz z Eweliną Latosek) znalazł się w dziale „Nasze ciała, nasze wybory”, wspominał walkę Izabeli Jarugi-Nowackiej o prawo kobiet do decydowania o własnym ciele. Wyraził nadzieję, że przywrócenie prawa do aborcji stanie się jednym z najważniejszych działań lewicy. Robert Biedroń, twórca Kampanii Przeciwko Homofobii, omawiając „Prawa człowieka”, przypomniał wspólne działania i rewolucyjną postawę Izabeli. – W czasach, gdy większość gejów i lesbijek, nie wspominając o politykach, nie ośmieliła się nawet marzyć o dyskusji o homorodzicielstwie, Izabela mówiła zarówno o zalegalizowaniu takich związków, jak i o ich prawie do wychowywania dzieci – mówił Biedroń. Dział „Sprawiedliwość społeczna” reprezentował Piotr Ikonowicz. Wspominał on wspólną z Izą walkę m.in. przeciwko eksmisjom na bruk rodzin i osób chorych, m.in. na raka. Podkreślił także fenomenalny talent Izy do łączenia różnych środowisk, często odległych. Omawiając ostatni dział pt. „Wolność i rozwój”, odczytano słowa profesor etyki Magdaleny Środy o niezwykle ważnej roli Izy w budowaniu neutralności światopoglądowej państwa.

W ostatniej części spotkania Izę wspominali jej inni przyjaciele i współpracownicy, m.in. Małgorzata Tkacz-Janik i Dariusz Szwed – przewodniczący partii Zielonych w parytecie. Podkreślali oni znaczenie równości kobiet i mężczyzn w polityce. – Powinniśmy się odsunąć, by kobiety miały swoją przestrzeń, zamiast zapraszać je do świata podporządkowanego męskim regułom gry – mówił Szwed. Posłanka Anna Bańkowska wspominała Izę jako wspaniałą przyjaciółkę i towarzyszkę, osobę zawsze przyjazną, o nienagannych manierach. Marszałek Sejmu Grzegorz Schetyna podkreślał mądrość i rozsądek Izabeli.

Spotkanie zakończył występ wokalny Doroty Osińskiej – artystki teatru Rampa, której akompaniował na gitarze Paweł Stankiewicz.


Biuro prasowe Fundacji Przestrzenie Dialogu
Kontakt: biuro@przestrzeniedialogu.org

___________
Książka Drogi równości. Izabela Jaruga-Nowacka – polityczka, feministka, działaczka lewicy, pod redakcją Beaty Maciejewskiej, Katarzyny Kądzieli i Zuzanny Dąbrowskiej, ukazała się w kwietniu 2011 r. nakładem Fundacji Przestrzenie Dialogu, przy wsparciu Fundacji im. Róży Luksemburg.

Bez kategorii