Posted on: 28 kwietnia, 2007 Posted by: admin Comments: 0

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie na projekt okładki i opracowanie graficzne książki o Izabeli Jarudze-Nowackiej. Nagrodą w konkursie jest podpisanie umowy na wykonanie okładki i opracowania graficznego książki. Uczestniczy w konkursu każdy, kto prześle drogą mailową na adres biuro@przestrzeniedialogu.org od dnia 02 lutego 2011 roku samodzielnie stworzony projekt graficzny składający się z projektu okładki oraz dwóch stron wewnętrznych, co stanowi całość projektu. Pliki powinny zostać przesłane w formacie jpg. lub pdf. Regulamin konkursu znajduje się w rozszerzeniu tej wiadomości. KONKURS OTWARTY NA PROJEKT I WYKONANIE OPRACOWANIA GRAFICZNEGO KSIĄŻKI O IZABELI JARUDZE-NOWACKIEJ

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie na projekt okładki i opracowanie graficzne książki o Izabeli Jarudze-Nowackiej. Nagrodą w konkursie jest podpisanie umowy na wykonanie okładki i opracowania graficznego książki. Uczestniczy w konkursu każdy, kto prześle drogą mailową na adres biuro@przestrzeniedialogu.org od dnia 02 lutego 2011 roku samodzielnie stworzony projekt graficzny składający się z projektu okładki oraz dwóch stron wewnętrznych, co stanowi całość projektu. Pliki powinny zostać przesłane w formacie jpg. lub pdf.

REGULAMIN KONKURSU NA PROJEKT I WYKONANIE OPRACOWANIA GRAFICZNEGO KSIĄŻKI O IZABELI JARUDZE-NOWACKIEJ:
1. Organizatorem konkursu jest jej wydawca – Fundacja Przestrzenie Dialogu. W skład komisji konkursowej wchodzi 5 osób reprezentujących: rodzinę Izabeli Jarugi-Nowackiej, wydawcę, redakcję, Fundację im. Róży Luksemburg, która finansowo wspiera wydanie oraz dyplomowanego artystę/artystkę grafika.
2. Uczestniczy w konkursu każdy, kto prześle drogą mailową na adres
biuro@przestrzeniedialogu.org od dnia 02 lutego 2011 roku samodzielnie stworzony projekt graficzny składający się z projektu okładki oraz dwóch stron wewnętrznych, co stanowi całość projektu. W ramach projektu stron wewnętrznych można przesłać maksymalnie dwa projekty rysunków, jeśli byłyby przewidywane w całościowym projekcie książki. Pliki powinny zostać przesłane w formacie jpg. lub pdf.
3. Nagrodą dla zwycięzcy/zwyciężczyni konkursu jest wykonanie całościowego projektu, składu i łamania książki oraz przygotowanie jej do druku i publikacji w wersji elektronicznej w terminie do 25 marca i przekazanie praw autorskich do wykorzystania projektu. Ze zwycięzcą konkursu zostanie podpisana umowa o dzieło na kwotę maksimum 4000 zł. brutto, szczegółowo określająca warunki i terminy pracy. Zwycięzca/zwyciężczyni otrzyma także 15 egzemplarzy autorskich książki.
4. Zwycięzca/zwyciężczyni zobowiązany/a będzie do współpracy i wnoszenia do wykonanego przez siebie projektu graficznego oraz przygotowaniem do druku wg. uwag wydawcy w terminie uzgodnionym w umowie.
5. O wyborze zwycięzcy zdecyduje komisja konkursowa do dnia 08.02.2011 r. na podstawie prac przesłanych drogą mailową.
6. Zwycięzca/zwyciężczyni konkursu zostanie powiadomiony/a o wynikach drogą mailową, a także za pośrednictwem strony internetowej www.przestrzeniedialogu.org
7. Wydawca zastrzega sobie prawo do odstąpienia od wyboru zwycięzcy/zwyciężczyni konkursu, jeżeli nadesłane projekty graficzne nie będą spełniały oczekiwań komisji konkursowej względem projektu i/lub kryteriów merytorycznych zawartych w niniejszym regulaminie.
8. Wyłonienie zwycięzcy/zwyciężczyni w drodze niniejszego konkursu lub niewyłonienie będzie decyzją ostateczną komisji konkursowej, która nie podlega odwołaniom.
9. Osoba przesyłająca projekt graficzny okładki, akceptuje wszystkie ustalenia zawarte w niniejszym regulaminie.

Informacja o książce
Temat: książka nt. życia i dokonań Izabeli Jarugi-Nowackiej; (robocze tytuły: Drogi Równości Izabeli Jarugi-Nowackiej; Izabela Jaruga-Nowacka – feministka, polityczka, działaczka lewicy)

Streszczenie idei:
Dorobek i fenomen Izabeli Jarugi-Nowackiej wymaga nie tylko upamiętnienia, ale także rozpowszechnienia w formie kompendium. Ideą ksiązki o Izie jest wyłuskanie esencji jej działań politycznych, i wpływu, jakie miały one na rzeczywistość społeczną. Książka ma pokazywać fenomen Jarugi, w klarowny i przystępny sposób dostarczać wiedzy o najważniejszych obszarach polityki, jakimi się zajmowała, i dokonaniach w tych zakresach.

Forma:
Książka zostanie wydana w formie drukowanej oraz elektronicznej.
Przewidywane parametry książki
Około120 stron;
Okładka: kolor

Wszelkie dodatkowe pytania prosimy kierować na adres: biuro@przestrzeniedialogu.org

Bez kategorii