Posted on: 10 kwietnia, 2007 Posted by: admin Comments: 0

Dla rozwoju danego regionu ważna jest umiejętność zagospodarowania różnych kapitałów ludzkich – nie tylko pełnosprawnych mężczyzn w sile wieku, ale także kobiet, osób po 45. roku życia, osób z niepełnosprawnością i mniejszości seksualnych. Maciejewska i Szwed przygotowali ostatnio krytyczną analizę strategii rozwoju Metropolii Silesia do 2025 r., zwracając uwagę właśnie na braki w konurbacji górnośląskiej (…). – zapraszamy do lektury artykułu Rafała Kergera, opublikowanego w mesięczniku „”Nowy Przemysł„” http://www.wnp.pl/artykuly/metropolie-gonimy-kroliczka,6542.html

Bez kategorii