Posted on: 24 lutego, 2007 Posted by: admin Comments: 0

Serdecznie zapraszamy 13 października 2010 (środa), godz. 18:00 do CSW Kronika w Bytomiu, ul. Rynek 26 na spotkanie z cyklu „Kronika idei” pt. PRZESTRZEŃ PUBLICZNA NA ŚLĄSKU – Zrównoważony rozwój Metropolii Silesia
W programie:
+ prezentacja raportu „Zrównoważony rozwój Metropolii Silesia” – Beata Maciejewska Pobierz raport
++ dyskusja
+++ film Anny i Adama Witkowskich „Pierwszy, jedyny, najlepszy” (2006)
Serdecznie zapraszamy 13 października 2010 (środa), godz. 18:00 do CSW Kronika w Bytomiu, ul. Rynek 26 nna spotkanie z cyklu „Kronika idei” pt. PRZESTRZEŃ PUBLICZNA NA ŚLĄSKU – Zrównoważony rozwój Metropolii Silesia

W programie:
+ prezentacja raportu „Zrównoważony rozwój Metropolii Silesia” – Beata Maciejewska
++ dyskusja
+++ film Anny i Adama Witkowskich „Pierwszy, jedyny, najlepszy” (2006)

Uczestnicy dyskusji: Przemo Łukasik (architekt, Medusa Group), Justyna Łuksza (socjolożka, Krytyka Polityczna), Beata Maciejewska (dziennikarka, prezeska i dyrektorka Fundacji Przestrzenie Dialogu, współautorka raportu „Zrównoważony rozwój Metropolii Silesia”), Stanisław Ruksza (kurator wystaw, historyk sztuki, CSW Kronika, Krytyka Polityczna), Mirek Rusecki (szef zespołu promocyjno-informacyjnego ESK Katowice 2016), Dominik Tokarski (Stowarzyszenie Moje Miasto, organizator konkursu „Superjednostka” i antykonkursu „Betonowa kostka”), dr Agnieszka Bugno-Janik (architekt-urbanista, nauczyciel akademicki, działa na rzecz partycypacji społecznej) – moderacja

Dla kogo projektowana jest metropolia? Kto jest faworyzowany, a kto marginalizowany podczas planowania miejskich inwestycji i kształtowania przestrzeni publicznej? Czy kobiety na równi z mężczyznami mogą korzystać z metropolitalnych zasobów? Jaki transport w metropolii? Jak budować zrównoważony rozwój w metropoliach i miastach? Dla kogo zielone miejsca pracy i jak je tworzyć?
Spotkanie w bytmskiej Kronice, którego punktem wyjścia będzie raport „Zrównoważony rozwój Metropolii Silesia”, poświęcony będzie w szczególności zagadnieniu przestrzeni publicznej na Górnym Śląsku

O raporcie „Zrównoważony rozwój Metropolii Silesia”:
Czy Metropolia Silesia może rozwijać się w zrównoważony sposób? Jakie warunki należy spełnić, żeby tak się stało? – oto pytania, na które próbują autorzy raportu – Dariusz Szwed i Beata Maciejewska, we współpracy z Małgorzatą Tkacz-Janik i Bartłomiejem Kozkiem w 120-stronnicowym raporcie. Analizują podstawy, bariery, kierunki i perspektywy rozwoju Silesii, koncentrując się zarówno na zarządzaniu metropolią, wyrównywaniu szans i tworzeniu miejsc pracy jak również na filarach zrównoważonego rozwoju: demokracji energetycznej, zrównoważonej mobilności i społeczeństwie recyclingu. Pobierz raport
___________________________
Debata jest jedną z serii spotkań poświęconych wybranym aspektom rozwoju miast i metropolii, które w październiku 2010 roku organizują w różnych miastach Polski wraz z lokalnymi partnerami Fundacja Przestrzenie Dialogu , Fundacja im. Friedricha Eberta
i Zielony Instytut.
Współorganizatorem debaty w Bytomiu jest Krytyka Polityczna – Klub na Śląsku, który organizuje spotkanie w ramach autorskiego cyklu „Kronika Idei” prowadzonego przez Stanisława Rukszę www.kronika.org.pl
Plakat do pobrania w formie PDF

Serdecznie zapraszamy

Bez kategorii