Posted on: 6 lutego, 2007 Posted by: admin Comments: 0

Dla kogo projektowane jest miasto?
Serdecznie zapraszamy we wtorek 05 października 2010r. o godz.18.00. do Księgarni Litera, ul. Nawrot 7 w Łodzi, na otwartą debatę, na której będziemy poszukiwać odpowiedzi na pytanie: Dla kogo projektowana jest Łódź?
Debata jest jedną z serii spotkań poświęconych wybranym aspektom rozwoju miast i metropolii, które w październiku 2010 roku organizują w różnych miastach Polski wraz z lokalnymi partnerami Fundacja Przestrzenie Dialogu , Fundacja im. Friedricha Eberta
i Zielony Instytut

Plakat do pobrania w formie PDF
Kto jest faworyzowany, a kto marginalizowany podczas planowania miejskich inwestycji i kształtowania przestrzeni publicznej? Czy osoby z niepełnosprawnością lub seniorzy czują się tu równie dobrze, jak pełnosprawne i młode? Czy kobiety na równi z mężczyznami mogą korzystać z miejskich zasobów? – to wybrane kwestie poruszane podczas debaty. Przyjrzymy się m.in. budżetowi miasta Łodzi oraz fragmentom studium zagospodarowania przestrzennego. Odniesiemy się także do różnorodnych publikacji i opracowań dotyczących zrównoważonego rozwoju miast, w tym m.in. do Zrównoważonego Rozwoju Metropolii Silesia

W dyskusji udział wezmą m.in.:

Hanna Gill-Piątek – działaczka społeczna, absolwentka Szkoły Liderów Społeczeństwa Obywatelskiego, publicystka, graficzka. Autorka obszernego komentarza do studium zagospodarowania przestrzennego Łodzi w części dotyczącej transportu.

Beata Maciejewska – prezeska Fundacji Przestrzenie Dialogu, działaczka społeczna. Współautorka publikacji o zrównoważonym rozwoju metropolii Silesia. Autorka i trenerka programów szkoleniowych dot. m.in. rozwoju lokalnego oraz implementacji zasad równości. Wcześniej dziennikarka m.in. działu społecznego „”Newsweeka””, „”Przekroju””, „”Gazety Wyborczej””.

Dariusz Szwed – przewodniczący Rady Programowej Zielonego Instytutu. Ekonomista, ekolog, ekspert ds. zrównoważonego rozwoju. Uczestniczy w pracach parlamentarnych komisji i podkomisji dotyczących problematyki ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju. Współautor publikacji Zrównoważony rozwój metropolii Silesia.

Moderacja: Anna Nowicka – pomysłodawczyni „”Rozmawiali”” – przestrzeni do debaty w Łodzi. Działaczka społeczna, absolwentka Szkoły Liderów Społeczeństwa Obywatelskiego, feministka.

___________________________
Debata jest jedną z serii spotkań poświęconych wybranym aspektom rozwoju miast i metropolii, które w październiku 2010 roku organizują w różnych miastach Polski wraz z lokalnymi partnerami
Fundacja Przestrzenie Dialogu , Fundacja im. Friedricha Eberta
i Zielony Instytut

Serdecznie zapraszamy

Bez kategorii