Posted on: 10 stycznia, 2007 Posted by: admin Comments: 0

Prowadzimy zajęcia z zakresu m.in. aktywizacji społecznej, zwiększania uczestnictwa kobiet w sferze publicznej, zwiększenia kompetencji lokalnych liderów i liderek, równości kobiet i mężczyzn (zasada gender mainstreaming), funkcjonowania i współpracy z samorządem, współpracy z mediami, zasad zrównoważonego rozwoju, prowadzenia kampanii informacyjnej/wyborczej, definiowania lokalnych problemów, nakreślania celów i sposobów ich realizacji, budowania i motywowania zespołu, budowania partnerstw.

Dysponujemy autorskimi modułami szkoleniowymi oraz profesjonalnymi materiałami edukacyjnymi. Przygotowujemy także programy szkoleń z uwzględnieniem Państwa sugestii i preferencji.
Objazdowa Akademia Kobiet (…) obudziła we mnie chęć na udział w życiu publicznym. Wtedy powiedziałam pierwszy raz, że będę startować w wyborach samorządowych i sięgać wysoko – dlaczego nie po urząd burmistrza? Niby żartem wypowiedziane słowa kiełkowały we mnie parę lat, a dziś – jestem pierwszą w moim mieście kobietą – kandydatką na burmistrza. Mam pomysł na zmiany w naszej gminie, buduję społeczną grupę poparcia, przygotowuję się do kampanii na jesieni. Chcę podziękować za to, że mogłam wtedy spotkać fajne kobiety i wykrzesać z siebie entuzjazm i chęć do działania.

Fragment e-maila Katarzyny, uczestniczki warsztatów Objazdowej Akademii Kobiet organizowanej przez Fundację Przestrzenie Dialogu

OFERTA SZKOLENIOWA
Fundacja Przestrzenie Dialogu prowadzi szkolenia, warsztaty, seminaria i konsultacje z zakresu m.in.
– aktywizacji społecznej,
– zwiększania uczestnictwa kobiet w sferze publicznej,
– zwiększenia kompetencji lokalnych liderów i liderek,
– równości kobiet i mężczyzn (zasada gender mainstreaming),
– funkcjonowania i współpracy z samorządem,
– współpracy z mediami,
– zasad zrównoważonego rozwoju,
– prowadzenia kampanii informacyjnej/wyborczej,
– definiowania lokalnych problemów, nakreślania celów i sposobów ich realizacji,
– budowania i motywowania zespołu, budowania partnerstw.

Dysponujemy autorskimi modułami szkoleniowymi oraz profesjonalnymi materiałami edukacyjnymi. Przygotowujemy także programy szkoleń z uwzględnieniem Państwa sugestii i preferencji. Posiadamy materiały i sprzęt konieczny do szkoleń: rzutnik multimedialny, laptop, materiały plastyczne.

Działając od 2004 roku przeszkoliliśmy ponad 600 osób w całej Polsce. Jeżdżąc po małych miejscowościach pomagamy projektować działania lokalnych organizacji, prowadzimy warsztaty dla liderów i liderek oraz administracji publicznej. Organizujemy warsztaty i debaty także dla dziennikarzy i dziennikarek, policji, nauczycieli i nauczycielek, działaczy społecznych, radnych gminnych i wojewódzkich. Nasze projekty prezentujemy także zagranicą i konsultujemy z liderami i trenerami z europejskich organizacji pozarządowych.

Naszym największym kapitałem jest doświadczenie, kompetencja i umiejętności osób prowadzących zajęcia. Są to m.in.:

Beata Maciejewska – główna autorka programów szkoleniowych Fundacji z zakresu zwiększenia uczestnictwa kobiet w sferze publicznej, rozwoju lokalnego, równości i antydyskryminacji. Prowadzi również praktyczne zajęcia z zakresu komunikacji, pisania i realizacji projektów, rozwiązywania lokalnych problemów. Autorka podręcznika dla mediów pt. Jak i pisać i mówić o dyskryminacji, współautorka podręcznika dla radnych pt. Pomorze – kurs na równość oraz raportu pt. Zrównoważony rozwój Metropolii Silesia.

Agnieszka Kaim – ekspertka ds. zarządzania organizacjami pozarządowymi i koordynowania projektów. Współautorka wydanego przez Fundację Przestrzenie Dialogu poradnika dla nauczycieli Edukacja bez wykluczenia.

Anna Kamińska – trenerka, specjalistka z zakresu komunikacji interpersonalnej i autoprezentacji, współpracy z mediami i Public Relations, zarządzania grupą, współpracy z ngo’s, zarządzania i pisania projektów i programów.

Wojciech Kłosowski – jeden z najbardziej znanych polskich ekspertów samorządowych w Polsce i na Ukrainie. Specjalista w dziedzinie planowania strategicznego, ekspert i doradca przy opracowywaniu strategii rozwoju regionalnego i lokalnego oraz strategii rozwiązywania problemów społecznych. Autor kilkunastu publikacji na tematy samorządowe, w tym książki pt.: Wyspy Szans; jak budować strategię rozwoju lokalnego.

Karolina Matuszewska – ekspertka ds. pozyskiwania i wdrażania funduszy europejskich oraz koordynowania projektów. Autorka prezentacji i wykładów dotyczących m.in. narzędzi zarządzania projektami, rekrutacji uczestników, ewaluacji projektów.

Małgorzata Tkacz-Janik – ekspertka w zakresie komunikacji, reklamy oraz PR i lobbingu. Trenerka warsztatów równościowych i aktywizujących kobiety do udziału w sferze publicznej. Współautorka wielu prezentacji i materiałów edukacyjnych Fundacji, autorka eksperckiej kolumny w raporcie Zrównoważony rozwój Metropolii Silesia.

Zaproaszamy do kontaktu: biuro@przestrzeniedialogu.org ; tel. 609 770 793

Bez kategorii