Posted on: 1 stycznia, 2007 Posted by: admin Comments: 0

„Kobiety i zrównoważony rozwój”, to temat wyjątkowo istotny, kobiety są bowiem na pierwszym planie, jeśli chodzi o wszystkie kluczowe kwestie rozwojowe, takie jak: opieka zdrowotna, edukacja, środowisko i demografia. Rośnie odpowiedzialność kobiet za postęp społeczeństw i rozwój, za zachowanie równowagi życia na ziemi, ale rośnie też niesprawiedliwy podział dóbr, nie mówiąc już o niesprawiedliwym podziale zysków i obowiązków. Panel prowadzi Małgorzata Tkacz-Janik. Udział biorą m.in. Beata Maciejewska, dyrektorka Fundacji Przestrzenie Dialogu, Dariusz Szwed, przewodniczący rady programowej Zielonego Instytutu. Kobiety są motorem globalnego wzrostu, ale …
Kobiety od dawna walczą o swoje miejsce na rynku pracy, ale bieda jest nadal rodzaju żeńskiego. Z drugiej strony to przede wszystkim kobiety decydują o poziomie zużycia wody na ziemi, najczęściej „niejako naturalnie” dbają o środowisko przyrodnicze i społeczne, są głównymi dysponentkami żywności, jednocześnie jednak należą do najbardziej dyskryminowanej globalnie grupy społecznej. W tym kontekście „Kobiety i zrównoważony rozwój”, to temat wyjątkowo istotny, kobiety są bowiem na pierwszym planie, jeśli chodzi o wszystkie kluczowe kwestie rozwojowe, takie jak: opieka zdrowotna, edukacja, środowisko i demografia. Rośnie odpowiedzialność kobiet za postęp społeczeństw i rozwój, za zachowanie równowagi życia na ziemi, ale rośnie też niesprawiedliwy podział dóbr, nie mówiąc już o niesprawiedliwym podziale zysków i obowiązków.

Niezrównoważony rozwój jest szczególnym wrogiem kobiet.

Prowadzenie: Małgorzata Tkacz-JanikZieloni 2004/Fundacja Przestrzenie Dialogu, Grupa Inicjatyw Genderowych, Śląsk

Kolejność wystąpień
Dariusz Szwed /Zieloni 2004, Zielony Instytut, Warszawa/:
„Co to jest zrównoważony rozwój i jaką rolę w tworzeniu go globalnie i lokalnie (Polska) mają kobiety?”

Prof. Ewa Rembiałkowska /SGGW, Warszawa/:
Kobiety i kultura istnienia/ jedzenia vs. GMO (świat – Europa – Polska).

Tomasz Piątek /Krytyka Polityczna, Łódź /:
Moja żona obywatelka, czyli co powstrzymuje kobiety przed działalnością publiczną, co może ściągać je w dół i dlaczego nie powinno tak być? Jakie wsparcie powinny dostać, od rodziny, partnera, od państwa?

Beata Maciejewska /Fundacja Przestrzenie Dialogu, Zieloni 2004, Kobiety dla Pomorza, Gdańsk/:
Kobiety a wdrażanie zasad zrównoważonego rozwoju na poziomie polityki samorządowej i na poziomie lokalnym.

Nadzieja Brykowska /Uniwersytet Łódzki, Nieformalna Grupa Łódź Gender, Łódź/:
[Nie]obecność kobiet w przestrzeni miasta przypadek Łodzi. Projekt „Nasze panie”.

dr Aleksandra Banot /ATH, Bielsko-Biała, Grupa Inicjatyw Genderowych Giga Śląsk, Klub Krytyki Politycznej/:
Polska niezrównoważona polityka bez kobiet! Co robić, aby to zmienić?

potem dyskusja

Opieka dziennikarska: Jakub Bożek (Krytyka Polityczna), Roman Kurkiewicz (TOK FM, Przekrój), Feminoteka

Bez kategorii