Posted on: 8 listopada, 2006 Posted by: admin Comments: 0

Czy Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia Silesia może się rozwijać w sposób zrównoważony? Jakie warunki należy spełnić, aby było to możliwe? – to główne pytania, na które w raporcie o Metropolii Silesia próbują odpowiedzieć jej autorzy: Dariusz Szwed, przewodniczący rady programowej Zielonego Instytutu oraz Beata Maciejewska, dyrektorka Fundacji Przestrzenie Dialogu a także współpracujący z nimi: Małgorzata Tkacz-Janik i Bartłomiej Kozek. 120-stonnicowy raport wydany przez FPD we współpracy z Fundacją im. Friedricha Eberta, zaprojektowany przez Beatę Nowak, podzielone jest na dwie części.
Ściągnij raport: Fundacja Przestrzenie Dialogu/Silesia Czy Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia Silesia może się rozwijać w sposób zrównoważony? Jakie warunki należy spełnić, aby było to możliwe? – to główne pytania, na które w raporcie o Metropolii Silesia próbują odpowiedzieć jej autorzy: Dariusz Szwed, przewodniczący rady programowej Zielonego Instytutu oraz Beata Maciejewska, dyrektorka Fundacji Przestrzenie Dialogu a także współpracujący z nimi: Małgorzata Tkacz-Janik i Bartłomiej Kozek. 120-stonnicowy raport wydany przez FPD we współpracy z Fundacją im. Friedricha Eberta, zaprojektowany przez Beatę Nowak, podzielone jest na dwie części.
Pierwsza zawiera wyjaśnienie, na czym polega
zrównoważony rozwój, oraz analizę zrównoważonego rozwoju w metropoliach (m.in.nowoczesne pomiary rozwoju metropolii, nowe wskaźniki atrakcyjności, kapitały wpływające na rozwój). W tej części mowa jest także o nowoczesnych sposobach zarządzania metropolią
oraz o sposobach kształtowania zrównoważonego rynku pracy i wyrównywania szans społecznych. Druga część to analiza polityk sektorowych: energetyczno-klimatycznej, transportowej i gospodarowania surowcami wtórnymi. Jest w niej również mowa o
energooszczędnym budownictwie i odnawialnych źródłach energii, zasadach zrównoważonego transportu oraz zasadach recyklingu w metropolii. Podstawą opracowania była analiza wielu dokumentów strategicznych, opracowań itd., a także efekty kilkudziesięciu spotkań z prezydentami miast wchodzących w skład GZM oraz osobami reprezentującymi media, sztukę, kulturę, organizacje pozarządowe, biznes itd.
Głównym punktem odniesienia stał się projekt Strategii Rozwoju Metropolii Silesia do 2025 roku, opublikowany w październiku 2009 roku.
Intencją wydawcy i autorów jest aby opracowanie stało się jednym z czynników wpływających na poprawę jakości życia, przestrzeni publicznej i stanu środowiska w Metropolii Silesia oraz inspiracją do kształtowania społeczności metropolii wrażliwej i odpowiedzialnej nie tylko za wspólną przestrzeń, ale także za wspólne sprawy w Europie i na świecie.

Bez kategorii