Posted on: 30 października, 2006 Posted by: admin Comments: 0

Od kilku miesięcy w Polsce trwa publiczna debata dotycząca zasadności wprowadzenia mechanizmów wyrównujących udział kobiet i mężczyzn na listach wyborczych (parytet). Podobne debaty toczyły się w całej Europie kilka lat temu. Różne formy mechanizmów równoważących udział kobiet i mężczyzn w polityce i w zarządzaniu zostały wprowadzone. Obecnie możemy sprawdzać, jak mechanizmy te funkcjonują, jakie dają efekty, czy rzeczywiście zmieniają jakość demokracji?
Zapraszamy Państwa do udziału w konferencji na temat parytetów. Organizatorem konferencji jest Kongres Kobiet Polskich, a partnerem przedstawicielstwo Fundacji im. H. Boella, w Polsce. Fundacja Przestrzenie Dialogu wniosła swój wkład w konferencję inicjując zaproszenie Miki Larsson, byłej attache kulturalnej ambasady Szwecji, wspaniałej propagatorki równości. PROGRAM KONFERENCJI

10:00 Rejestracja

(Prosimy o wczesne przybycie na konferencję ze względu na obowiązujące procedury wydawania sejmowych przepustek. Uwaga: Niezbędny dowód tożsamości.)

11:00 Otwarcie

Henryka Bochniarz, Kongres Kobiet Polskich
Agnieszka Rochon, Przedstawicielstwo Fundacji im. Heinricha Bölla w Polsce

11:15 Wystąpienia gości honorowych

Jerzy Buzek, Przewodniczący Parlamentu Europejskiego
Bronisław Komorowski, Marszałek Sejmu
Ewa Kierzkowska, Wicemarszałek Sejmu

11:45 Wprowadzenie: Kwoty i Parytety w systemach wyborczych –
doświadczenia europejskie na tle raportu Parlamentu Europejskiego
prof. Drude Dahlerup, Uniwersytet Sztokholmski

12:15 Dyskusja panelowa z udziałem gości zagranicznych

prof Małgorzata Fuszara
prof. Piotr Winczorek
Irmtraut Karlsson (Austria)
Mika Larsson (Szwecja)
Sonja Lokar (Słowenia)

13:15
Sesja pytań i podsumowanie

13:30
Poczęstunek

Bez kategorii