Posted on: 12 października, 2006 Posted by: admin Comments: 0

Fundacja Przestzenie Dialogu jest jedną z kilkudziesieciu organizacji, które podpisały się pod listem do premiera D.Tuska w sprawie notorycznego lekceważenia zdrowia kobiet oraz ich praw reprodukcyjnych i seksualnych przez przedstawicieli rządu Polski. List został napisany z okazji Międzynarodowego Dnia Praw Człowieka, obchodzonego 10 grudnia. Treść listu w rozwinięciu wiadomości.
10 grudnia 2009 r.

Szanowny Panie Premierze,

Z okazji Międzynarodowego Dnia Praw Człowieka niżej podpisane organizacje apelują do Pana i do rządu o podjęcie jak najpilniejszych kroków w celu eliminacji wszelkich form łamania praw człowieka w Polsce.

Od wielu lat międzynarodowe instytucje zajmujące się monitorowaniem przestrzegania praw człowieka (ONZ, Rada Europy) zwracają uwagę na łamanie w Polsce praw kobiet oraz praw innych grup dyskryminowanych jak np. mniejszości seksualne.

Zalecenia kierowane m.in. przez komitety praw człowieka do polskiego rządu, w szczególności z zakresu zdrowia i praw reprodukcyjnych i seksualnych, są od lat notorycznie lekceważone przez przedstawicieli rządu mimo zobowiązań wynikających z ratyfikowania przez rząd polski międzynarodowych konwencji.

ONZ i Rada Europy od lat zwracają uwagę na skutki restrykcyjnego prawa aborcyjnego m.in. łamiące prawo kobiet do zdrowia i życia przy jednoczesnym łamaniu prawa do nowoczesnej antykoncepcji oraz prawa młodzieży do nieideologicznej edukacji seksualnej. Apelują o skuteczne przeciwdziałanie przemocy wobec kobiet wszechstronną pomoc dla kobiet, które przemocy doświadczyły oraz efektywne ściganie sprawców. Zwracają uwagę na brak edukacji antydyskryminacyjnej oraz skutecznych środków prawnych do zwalczania homofobii w sferze publicznej. Ostatnio Komitet Praw Ekonomicznych, Społecznych i Kulturalnych Narodów Zjednoczonych wystosował do rządu wszechstronne zalecenia, których realizacja zmniejszyłaby znacznie zjawisko łamania praw człowieka w Polsce.

Oczekujemy, że z okazji Międzynarodowego Dnia Praw Człowieka rząd przedstawi program realizacji swoich zobowiązań międzynarodowych wynikających z ratyfikacji międzynarodowych konwencji, dzięki czemu prawa człowieka w Polsce będą wreszcie przestrzegane.

Panie Premierze, oczekujemy jasnej deklaracji na piśmie od Pana w tej sprawie.

Federacja na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny, Wanda Nowicka
Kampania Przeciw Homofobii, Marta Abramowicz
Centrum Praw Kobiet, Urszula Nowakowska
Fundacja Przestrzenie Dialogu, Beata Maciejewska

Bez kategorii