Posted on: 10 sierpnia, 2006 Posted by: admin Comments: 0

Autorzy powstającego w naszej Fundacji raportu pt. „Zrównoważony Śląsk” – Beata Maciejewska i Dariusz Szwed, odbywają w dniach 15-24 września kolejną serię rozmów z reprezentantami śląskich władz, uczelni, biznesu, organizacji społecznych, itd.
Dotychczasowe spotkania autorów raportu m.in. z przedstawicielami biura Górnośląskiego Związku Metropolitalnego, Urzędu Marszałkowskiego, KZK GOP, Katowickiej Strefy Ekonomicznej, Stowarzyszenia Gliwiczanie dla Gliwic, Wojewódzkiego Parku Kultury i Wypoczynku w Chorzowie, Teatru Rozrywki w Chorzowie itd., oraz analiza wybranych dokumentów planistycznych stały się podstawą do zarysowania pierwszego szkicu raportu. Jednak kluczowe dla jego dalszego profesjonalnego przygotowania są kolejne rozmowy, m.in. z reprezentantami Górnośląskiego Związku Metropolitarnego, organizacji pozarządowych, mediów, związków zawodowych itd.
Zadaniem raportu „Zrównoważony Śląsk” jest rozpoznanie, skonsultowanie i opisanie problemów oraz celów dotyczących wdrażania zrównoważonego rozwoju na terenie oraz w strukturach Górnośląskiego Związku Metropolitalnego w czterech obszarach: zarządzanie odpadami, transport publiczny, polityka energetyczna oraz planowanie przestrzenne. W raporcie omówione zostaną także cele, główne założenia, stan obecny oraz wizja przyszłości samego Związku. Autorami raportu są: Beata Maciejewska, dyrektorka Fundacji Przestrzenie Dialogu, dziennikarka i edukatorka społeczna z zakresu m.in. rozwoju lokalnego, komunikacji społecznej, prawodawstwa i praktyk równościowych oraz Dariusz Szwed, stały współpracownik Fundacji, ekonomista, ekolog, konsultant w zakresie zrównoważonego rozwoju i sektora pozarządowego. Raport powstaje we współpracy z polskim przedstawicielstwem Fundacji im. Friedricha Eberta.

Bez kategorii