Posted on: 1 sierpnia, 2006 Posted by: admin Comments: 0

Czy Śląsk może rozwijać się w zrównoważony sposób? Czy jest do tego wola polityczna włodarzy regionu – miast i mniejszych miejscowości, województwa? Czy decyzje dotyczące regionu np. w kwestiach transportu, rozwoju energetyki itd. wpływają na długofalowy zrównoważony rozwój, czy też nie? – Oto wybrane pytania, które przyświecają naszemu najnowszemu projektowi pt. Zrównoważony Śląsk, realizowanemu przez Fundację Przestrzenie Dialogu przy wsparciu polskiego przedstawicielstwa Fundacji im. Friedricha Eberta. Pierwszym etapem projektu było kilkanaście spotkań, które odbyły się na przełomie czerwca i lipca m.in. z reprezentantami władz, biznesu, organizacji pozarządowych, instytucji kulturalnych, animatorów społecznych.
Autorami raportu są: Beata Maciejewska, dyrektorka Fundacji Przestrzenie Dialogu, dziennikarka i edukatorka społeczna z zakresu m.in. rozwoju lokalnego, komunikacji społecznej, prawodawstwa i praktyk równościowych oraz Dariusz Szwed, stały współpracownik Fundacji, ekonomista, ekolog, konsultant w zakresie zrównoważonego rozwoju i sektora pozarządowego.

Bez kategorii