Posted on: 23 lipca, 2006 Posted by: admin Comments: 0

W maju 2009 ruszyła druga edycja projektu Kierunek Rozwój Lokalny realizowana przez Fundację Przestrzenie Dialogu i Fundację im. Friedricha Eberta – Przedstawicielstwo w Polsce. Po ubiegłorocznej edycji, kiedy przeszkoliliśmy ponad 250 liderów i liderek z małych miejscowości ze wszystkich 16 województw Polski z zakresu współpracy z samorządem, budowania zespołu, rozwiązywania lokalnych problemów itd. – w tym roku oferujemy specjalistyczne szkolenia pogłębioające wiedzę i umiejętności najbardziej aktywnych osób. Przed letnimi wakacjami przeprowadziliśmy warsztaty z PR i współpracy z mediami (Toruń 16-17 maja) z równości i niedyskryminacji (Gdańsk 13-14 czerwca). Ostatni przedwakacyjny warsztat ze zrónoważonego rozwoju odbędzie się w dniach 27-28 czerwca w Łodzi.
Zgłoszenia przyjmujemy do 22 czerwca 2009.
W programie warsztatów m.in.:
– integracja elementów zrównoważonego rozwoju: polityki społecznej, ekologicznej i gospodarczej
– wskaźniki i instrumenty zrównoważonego rozwoju
– społeczny aspekt zrównoważonego rozwoju: dostęp do informacji, udział społeczeństwa w procesie decyzyjnym
– lokalna strategia zrównoważonego rozwoju w zestawieniu z najważniejszymi zadaniami i kompetencjami samorządu
– przykłady „”dobrych praktyk”” lokalnego zrównoważonego rozwoju
– fundusze UE dla zrównoważonego rozwoju na terenie gminy
– współpraca z sieciami europejskimi na rzecz zrównoważonego rozwoju

Informacje praktyczne:
Udział w warsztatach jest bezpłatny. Organizatorzy zapewniają zakwaterowanie (jeden lub dwa noclegi). W wyjątkowych przypadkach (osób bez dochodu/ z niskimi dochodami) pokrywają koszty dojazdu.
O przyjęciu na szkolenie decydują m.in.:
– wyrażenie woli podnoszenia swoich merytorycznych umiejętności
– kryterium regionalne (pierwszeństwo mają osoby z małych miejscowości; mile widziani są reprezentanci i reprezentantki z całej Polski)
– kryterium płci (przewidujemy udział minimum 40 proc. przedstawicieli/ek każdej płci)
– kolejność zgłoszeń (w przypadku osób o podobnych kwalifikacjach o przyjęciu może zdecydować pierwszeństwo wpłynięcia zgłoszenia)

Warsztaty rozpoczynają się w dniu 27 czerwca (sobota) o godz. 11.00 i kończą się 28 czerwca (niedziela) o godz. 15.00. W sumie odbywa się 14 godzin zajęć.
******
Jak się zgłosić:
ak się zgłosić:
zgłoszenia przyjmujemy na adres: biuro@przestrzeniedialogu.org do dnia 22 czerwca. W dniu 23 czerwca Fundacja skontaktuje się mailowo z zakwalifikowanymi osobami i przekaże informacje praktyczne oraz szczegółowy plan zajęć.

Serdecznie zapraszamy
www.przestrzeniedialogu.org

Bez kategorii