Posted on: 11 lutego, 2006 Posted by: admin Comments: 0

W ramach programu Wschód-Wschód Fundacja Stefana Batorego organizuje w dniach 05-10 lutego 2006 r. wyjazd studyjny do Mołdawii w celu zawiązania współpracy pomiędzy polskimi i mołdawskimi organizacjami działającymi m.in. na rzecz rozwoju samorządności, społeczeństwa obywatelskiego, niezależnych mediów. Spośród 21 zgłoszonych organizacji do wyjazdu zakwalifikowano dziewięć, w tym Fundację Przestrzenie Dialogu, którą reprezentował będzie członek rady – Wojciech Kłosowski. Cieszymy się, że możemy uczestniczyć w transferze dobryk praktyk na wschód Europy.

Bez kategorii