Posted on: 1 grudnia, 2005 Posted by: admin Comments: 0

Wojciech Kłosowski, członek rady Fundacji Przestrzenie Dialogu wziął udział w spotkaniu polskich i rosyjskich organizacji pozarządowych Rozwój i wyzwania. Trzeci sektor w Polsce i w Rosji , które odbyło się w dniach 26-27 czerwca 2006 w Warszawie. Spotkanie składało się z dwóch części: seminarium poświeconego omówieniu rozwoju trzeciego sektora w Polsce i Rosji oraz warsztatów służących nawiązaniu współpracy i opracowaniu koncepcji wspólnych projektów. Organizatorami spotkania byly Fundacja im. Stefana Batorego i rosyjska Fundacja Nowa Eurazja.

Bez kategorii