Posted on: 4 listopada, 2005 Posted by: admin Comments: 0

Małgorzata Tkacz-Janik, przewodniczaca rady Fundacji Przestrzenie Dialogu otrzymała wyróżnienie w ogolnopolskiej Akcji Akacja promującej kobiety działające na rzecz swoich społeczności oraz otwartości i tolerancji..
„Kobieta aktywna w najlepszym tego słowa znaczeniu, umiejąca swoją aktywnością zarazić wszystkich wokoło – jest dla nas, ludzi współpracujących z nią, przykładem osoby, która swoim życiem zaświadcza o poważnym podejściu do wartości, które głosi i promuje.” Gratulujemy! Wiecej na stronie: www.akcjaakacja.org.pl

Bez kategorii