Posted on: 8 października, 2005 Posted by: admin Comments: 0

Czternaście aktywnych, pewnych siebie kobiet przez trzy dni uczyło się jak reagować, gdy pojawi się problem w sferze publicznej i jak go sformułować. Konstruowały jasną i czytelną biografię. Poznawały najskuteczniejsze sposoby docierania do mieszkańców. Bardzo cenne i ważne okazały się wskazówki dotyczące autoprezentacji. Jednak nie zawsze wychodziło wprowadzanie wiedzy w czyn, co dobitnie demaskowały scenki, w których brały udział niezależne i samodzielne panie.Czternaście aktywnych, pewnych siebie kobiet przez trzy dni uczyło się jak reagować, gdy pojawi się problem w sferze publicznej i jak go sformułować. Konstruowały jasną i czytelną biografię. Poznawały najskuteczniejsze sposoby docierania do mieszkańców. Bardzo cenne i ważne okazały się wskazówki dotyczące autoprezentacji. Jednak nie zawsze wychodziło wprowadzanie wiedzy w czyn, co dobitnie demaskowały scenki, w których brały udział niezależne i samodzielne panie.

Kościerzyna. Aktywne kobiety stają się świadome swoich umiejętności i
wartości dzięki warsztatom
Energiczne i pewne siebie chcą działać

JOANNA BARANOWSKA
j.baranowska@prasa.gda.pl

Nie tylko dom, pieluchy, garnki, pranie i sprzątnie mają wypełniać dzień
każdej kobiety. To uświadomiły sobie, uczestniczące w warsztatach „”Decyduję
– Działam””, zorganizowanych przez Fundację Przestrzenie Dialogu z Gdańska,
panie z powiatu kościerskiego. Tam przekonały się o swojej wartości, energii
i chęci działania.

Czternaście aktywnych, pewnych siebie kobiet przez trzy dni uczyło się jak reagować, gdy pojawi się problem w sferze publicznej i jak go sformułować.
Konstruowały jasną i czytelną biografię. Poznawały najskuteczniejsze sposoby
docierania do mieszkańców. Bardzo cenne i ważne okazały się wskazówki
dotyczące autoprezentacji. Jednak nie zawsze wychodziło wprowadzanie wiedzy
w czyn, co dobitnie demaskowały scenki, w których brały udział niezależne i
samodzielne panie. Musiały umieć sobie radzić z trudnymi mieszkańcami, jak z
nimi rozmawiać, żeby zostały zrozumiane. Ale nie tylko współpraca z
mieszkańcami jest ważna, ale także z mediami. Panie poznawały swoje prawa,
dotyczące autoryzacji oraz jak i kiedy zapraszać media. Ważną i trudną
sztuką było umiejętne zorganizowanie i poprowadzenie konferencji prasowej.
Uczestniczki w zespołach opracowały temat i jej przebieg. W trakcie tego
ćwiczenia musiały zastosować całą zdobytą wiedzę podczas warsztatów.
Przyszłe panie radne, prezeski fundacji, właścicielki przedsiębiorstw,
prowadzone pod czujnym okiem Beaty Maciejewskiej, nabierały pewności siebie
i utwierdzały się w przekonaniu, że sfery publiczne stoją przed nimi
otworem. – To była bardzo aktywa grupa – podsumowała Beata Maciejewska,
która dzieliła się swoim doświadczeniem z paniami. – Chodziło nam o to, by
przyjechać do kobiet, ponieważ ich świadomość na wsi jest inna.
Uczestniczki pełne entuzjazmu i energii po trzech pracowitych dniach wróciły
do swoich środowisk. – Kobiety na wsi są mało aktywne – potwierdziła
uczestniczka Halina Rogińska z Kalisk. – Mają dużo czasu i nie wiedzą co z
nim zrobić. Dlatego warto organizować takie warsztaty.
Zgodnie stwierdziły, że dzięki szkoleniu nabyły wiedzę, która pozwoli im
skuteczniej działać w sferze publicznej. Pojawił się nawet głos
uczestniczki, że za cztery lata będzie kandydować na stanowisko burmistrza.
Szkolenie zaktywizowało kobiety, zmobilizowało do dalszej pracy i pozwoliło
krytycznie spojrzeć na siebie.

Bez kategorii