Posted on: 22 czerwca, 2005 Posted by: admin Comments: 0

Fundacja Przestrzenie Dialogu jest jedną z trzydziestu organizacji, które realizują projekty w ramach oficjalnych dzialan Polski w roku 2007 ogloszonym przez Komisje Europejską Rokiem Równych Szans dla Wszystkich. Projekt Fundacji pt. „”Pomorze – Kurs na rowność””, to cykl szkolen dla radnych z woj. pomorskiego, publikacja na temat m.in. implementacji zasad równosci na szczeblu lokalnym oraz wojewódzka konferencja z udzialem m.in. uczestników i uczestniczek szkolen, osób dzialajacych na rzecz równosci oraz przedstawicieli/ek Departamentu Kobiet, Rodziny i Przeciwdzialania Dyskryminacji w Ministerstwie Pracy i Polityki Spolecznej. Realizacja projektu rozpoczela sie w czerwcu.

Bez kategorii