Posted on: 4 czerwca, 2005 Posted by: admin Comments: 0

Feminoteka, partnerzy projektu Gender Index oraz Fundacja Przestrzenie Dialogu i gender.pl zapraszają na Forum Inter- dyscyplinarne KOBIETY-PRZEMOC-PRACA. W programie min. debata Gender Index moderowana przez Hannę Samson i Małgorzatę Tkacz-Janik – audiowizualny „”Traktat o niczym / Homo Homogenicus”” Katarzyny Bochenek – kiermasz książek – w tym promocja słynnej „Czarnej Księgi Kobiet – mini pokaz filmowy. ZAPRASZAMY! WSTĘP WOLNY 22.06.07, godzina 17.00 Sala Teatru Korez, GCK, I piętro, Plac Sejmu Śląskiego 2, KatowiceFeminoteka, partnerzy projektu Gender Index oraz Fundacja Przestrzenie Dialogu i gender.pl zapraszają na Forum Inter- dyscyplinarne KOBIETY-PRZEMOC-PRACA. W programie min. debata Gender Index moderowana przez Hannę Samson i Małgorzatę Tkacz-Janik – audiowizualny "Traktat o niczym / Homo Homogenicus" Katarzyny Bochenek – kiermasz książek – w tym promocja słynnej „Czarnej Księgi Kobiet – mini pokaz filmowy. ZAPRASZAMY! WSTĘP WOLNY 22.06.07, godzina 17.00 Sala Teatru Korez, GCK, I piętro, Plac Sejmu Śląskiego 2, Katowice

Obejrzyj ulotkę Forum

CELE FORUM:
 O przemocy wobec kobiet nie lubi się mówić…
Dom i praca – w tych przestrzeniach toczy się nasze życie, nie da ich rozłączyć, a wywierają na siebie ogromny wpływ. Ofiary przemocy domowej nie radzą sobie na rynku pracy, podobnie jak ofiary mobbingu czy molestowania. Na debacie, w której udział wezmą działacze i działaczki na rzecz przeciwdziałania przemocy wobec kobiet, eksperci i ekspertki (psychologowie, socjolożki i streetworkerki) oraz politycy, polityczki, dziennikarze i dziennikarki, zastanowimy się nad tym, jakie działania możemy podejmować, aby pomóc kobietom doświadczającym przemocy i w jaki sposób skutecznie tej przemocy przeciwdziałać…

”Czarna Księga Kobiet”, wydana właśnie przez W.A.B., o zapis tego, o czym zwykle się milczy.

Zdobyte prawa dla wielu milionów kobiet pozostają nieosiągalnym marzeniem. Wiedza kobiet na temat możliwości radzenia sobie z przemocą i korzystania z przysługujących im praw jest mała. O prawach kobiet będziemy mówić w kontekście wdrażanego właśnie projektu Gender Index, którego celem jest wyrównywanie szans kobiet i mężczyzn na rynku pracy; będziemy mówić o przemocy wobec kobiet, zarówno domowej,
jak i w miejscu pracy.

PROGRAM
16.30 briefing dla mediów


17.00 Otwarcie: Anna Czerwińska & Małgorzata Tkacz-Janik
Wprowadzenie: Hanna Samson
Grażyna Czubińska "Przemoc w miejscu pracy"
Marta Lewandowska "Wpływ przemocy na aktywność zawodową kobiet"

18.00 Przerwa: kiermasz książek Fundacji Feminoteka oraz promocja Czarnej Księgi Kobiet (WAB)

18.20 Debata: KOBIETY-PRZEMOC-PRACA
Prowadzenie: Hanna Samson & Małgorzata Tkacz-Janik

Panel: Maria Szweda, Andrzej Jabłoński, Bogna Duńska, Aleksandra Banot, Agata Woźniak.


Loża: Marta Fox (pisarka, dziennikarka), Małgorzata Jonczy-Adamska i Marta Gaudyn (Śląska Strefa Gender), Anna Falkiewicz (Stowarzyszenie Serfenta, Cieszyn-Sosnowiec), Magdalena Piekara (dr n. hum UŚ, feministka), Halina Jędrzejowska-Szypułko (Śląska Akademia Medyczna), Bogusław Ziętek (Polska Partia Pracy) oraz zaproszone media

19.00 Mini pokaz-filmowy: Justyna Ptak – filmy: "Barbie Mother", "taktum taktum taktum" oraz Michał Kopaniszyn i Matylda Sałajewska – filmy z cyklu "Jezus Maria" (specjalne podziękowania dla kuratora filmów Stacha Rukszy za pomoc w realizacji pokazu)

19.30 Zamknięcie forum: Goście i Gościnie Forum otrzymają publikacje okołopanelowe.

Niniejszym Organizatorki i Organizatorzy pragną wyrazić podziękowania dla Dyrekcji i Zespołu Teatru Korez za możliwość organizacji Forum.
FORUMOWE Who is who?

Hanna Samson – psycholożka, feministka, pisarka: "Zimno mi, mamo", "Pułapka na motyla", "Miłość reaktywacja", "Wojna żeńsko-męska i przeciwko światu" oraz "Pokój żeńsko-męski na chwałę patriarchatu", felietonistka Interii, członkini Stowarzyszenia "S.O.S"

Marta Lewandowska – wiceprezeska Stowarzyszenia OPTA (www.opta.org.pl),
prowadzi m.in. program "Od NowA" – program aktywizacji zawodowej kobiet znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, w tym dla kobiet doświadczających przemocy.

Anna Czerwińska – feministka, w Fundacji Feminoteka koordynatorka kampanii świadomościowej i debat regionalnych Gender Index, członkini min. Porozumienia Kobiet 8 marca, pracowała w Ośrodku Informacji Środowisk Kobiecych OŚKa

Maria Szweda, pełnomocniczka woj. śląskiego ds. kobiet, rodziny i przeciwdziałania dyskryminacji, Dyrektora II LO w K-cach, koordynuje na terenie woj, śl. działania związane z realizacją polityki państwa wobec kobiet. Rekomendowana przez PiS.

Bogna Duńska – politolożka, filozofka, studentka gender studies UW. Związana z gliwickim Stowarzyszeniem "Krzyk" oraz Food Not Bombs. Obecnie MOPS, pracuje z bezdomnymi mężczyznami, kobietami i ich dziećmi oraz jako tzw. "streetworkerka".

Grażyna Czubińska – seksuolożka, doradczyni Towarzystwa Rozwoju Rodziny i UNDP. Współautorka min. takich szkoleń jak: "Konflikty psychoseksualne w strukturze organizacyjnej – wprawne rozpoznawanie i efektywne rozwiązywanie."

Agata Woźniak, aktywistka społeczna i feministka, działa w Stowarzyszeniu Kobiety Aktywne z Sosnowca, obecnie asystuje przy realizacji śląskiej edycji projektu "Zrobione – niezapłacone" www.aktywnekobiety.org.pl

Andrzej Jabłoński – psychoterapeuta rekomendowany przez Polski Instytut Ericksonowski, licencjonowany trener Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. W Katowicach prowadzi psychoterapię indywidualną dla dorosłych, rodzin i małżeństw.

Aleksandra Banot – psycholożka; feministka, literaturoznawczyni z doktoratem (rozprawa pt. "Proza Orzeszkowej. "Mowa kwiatów i fantazmatów"- współorganizowała II Śląską Manifę; obecnie na rozdrożach. Uwielbia podróże, ale zawsze wraca do Cieszyna.

Małgorzata Tkacz-Janik – liderka społ. i polityczka, dr n. hum. wykłada i aktywizuje. Członkini Zarządu Krajowego Zielonych, twórczyni śl. Salonu feministycznego SMS
i I Manify. Współtwórczyni Redakcji Równości projektu Fundacji Przestrzenie Dialogu (www.przestrzeniedialogu.pl).

O projekcie: Gender Index
Celem projektu Gender Index jest wprowadzanie strategii równych szans do praktyki działania polskich przedsiębiorstw. W ten sposób chcemy efektywnie przeciwdziałać dyskryminacji kobiet na rynku pracy w Polsce. W ramach projektu opracowany został wskaźnik Gender Index – nowatorski instrument analizy i monitoringu polityki danego pracodawcy pod kątem równouprawnienia kobiet i mężczyzn oraz model "Firmy Równych Szans". Projekt realizowany jest przy udziale środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL. Koncepcja projektu Gender Index opracowana została przez ekspertów i ekspertki Programu Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (UNDP).

Partnerami projektu są: Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (UNDP), Szkoła Główna Handlowa w Warszawie; Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan; Derm-Service Pologne, Fundacja Feminoteka; Międzynarodowe Forum Kobiet.

O pokazie Katarzyny Bochenek "Traktat o niczym / Homo Homogenicus"

 Praca Katarzyny Bochenek "odtwarza" najbardziej znany symboliczny fragment obrazu „Ambasadorowie"
H. Holbeina. Kilkaset lat temu obraz ten wisiał w szczególnym miejscu – nad schodami – i tylko wchodząc na schody można było zobaczyć, co tak naprawdę namalował H. Holbein. W pewnym skrócie perspektywicznym
i pod pewnym kątem do obrazu (jaki wymuszało miejsce zawieszenia) widz widział czaszkę, w tamtych czasach to był symbol przemijania….

 Artystka o feminiźmie:

"(…) mój zarzut w stronę współczesnego feminizmu – na plan pierwszy wybija się kilka tematów (także przemoc)
i one są powtarzane do znudzenia, stając się frazesami zbyt często powtarzanymi przez 'dyplomowane feministy’. Uważam, że uproszczone relacje, jakie daje proces etykietowania, pozwalają prześledzić schematy dominowania, krzywdzenia, manipulowania odbywającego się pomiędzy poszczególnymi zaetykietowanymi osobami. Krzywdzić można na wiele sposobów, a "oprawca" może być osobą niedefiniowalną kategoriami płci, inteligencji, pozycji społecznej i materialnej. Czarna, zamężna matka w roli pracodawcy, może dać się we znaki swojemu pracownikowi zaetykietowanemu jako potężny, umięśniony brutal. Przystojny, zamożny, biały Amerykanin (WASP) może prześladować swoje rozkoszne, inteligentne, grzeczne dziecko używając pogardliwie słowa "bachor". Moje wyliczanki (żona-konkubina-kochanka-nierządnica-prostytutka-kurwa… lub mąż-pan-władca-tyran… lub mama-babcia-ciocia-córcia-bachor… lub oskarżony, osądzony-winny-skazany-zabijany-zabity-sprawca-kat-adwokat-sędzia-prokurator itp itd, ukazane w pracy, podkreślają ogólną perspektywę. Nie można jej tracić z oczu. Pozwala ona odnaleźć własne wytłumaczenia 'prywatnych etykiet’. Widz otrzymuje pewne propozycje strumieni skojarzeń – praca zaczyna się dla mnie w lewym górnym rogu słowem ktoś, a kończy w prawym dolnym rogu słowem nikt….”

 K.B. o Katarzynie Bochenek:

„(…) jestem myślącą, świadomą czasu i miejsca osobą. Byłam, a ograniczę się do zawodów: kowalem, złotnikiem, fotografem sporządzającym klisze offsetowe, pracownikiem reklamy, i nie mylić tu tego zawodu z projektantem reklam (też byłam), redaktorem, dziennikarzem, składaczem, fotoreporterem, korektorem, pracownikiem DTP, kierownikiem galerii, barmanką, hafciarką, typografem, designerem a z bardzo rzadka artystką. Nie uważam jednak, że ostatnia pozycja upoważnia mnie do wypowiadania się na wszystkie tematy, raczej ta cała reszta pozwala mi tak myśleć."

Bez kategorii