Posted on: 8 maja, 2005 Posted by: admin Comments: 0

Kierunek – Rozwój Lokalny to cykl szesnastu warsztatów organizowanych przez Fundację Przestrzenie Dialogu i Fundację im. Friedricha Eberta – Przedstawicielstwo w Polsce we wszystkich 16 województwach Polski pomiędzy styczniem a grudniem 2008 roku, adresowany do liderów i liderek społecznych z małych miejscowości. Udział w warsztatach jest bezpłatny.Kierunek – Rozwój Lokalny to cykl szesnastu warsztatów organizowanych przez Fundację Przestrzenie Dialogu i Fundację im. Friedricha Eberta – Przedstawicielstwo w Polsce we wszystkich 16 województwach Polski pomiędzy styczniem a grudniem 2008 roku, adresowany do liderów i liderek społecznych z małych miejscowości. Udział w warsztatach jest bezpłatny.

Terminy warsztatów:
łódź – 21-22 stycznia (pon.-wt.);
Warszawa – 23-24 stycznia(śr.-czw.);
Lublin – 26-27 stycznia (sob.-niedz.);
Toruń – 9-10 lutego (sob.-niedz.);
Gdańsk – 11-12 lutego (pon.-wt.);
Kraków – 16-17 lutego (sob.-niedz.);
Gliwice – 18 -19 lutego (pon.-wt.);
Wrocław – 29-30 marca (sob.-niedz);
Poznań – 31 marca – 1 kwietnia (pon.- wt.);
Koszalin – 5-6 kwietnia (sob.-niedz.);
Olsztyn – 19-20 kwietnia (sob.- niedz.);
Kielce – 20 -21 września (sob.-niedz.);
Rzeszów – 22-23 września (pon.-wt.);
Opole – 25 -26 września (czw.-pt.);
Zielona Góra – 27-28 września (sob.-niedz.);
Białystok – 04-05 października (sob.- niedz.).

Celem warsztatów jest wzmocnienie organizacji pozarządowych, aktywnych grup i liderów społecznych działających na wsi oraz w małych miastach, w zakresie ich umiejętności pracy we własnym środowisku, rozwoju i wzmacniania własnej organizacji, współdziałania z samorządem i aktywizowania społeczności lokalnej.

Warsztaty koncentrują się na następujących zagadnieniach:
– jak umiejętnie mobilizować i organizowania społeczność lokalną wokół wybranych celów, oraz tworzyć koalicje i sieci współpracy;
– jak kierować zespołem oraz organizować pracę zespołową; m.in.: liderstwo w grupie, zarządzanie zespołem, techniki rozpatrywania problemów, twórcze myślenie, zasady komunikacji interpersonalnej, rozwiązywanie konfliktów;
– jak przygotowywać i realizować projekty: m.in.: definiowanie problemów i wyznaczanie celów, planowanie działań, budżetowanie, określanie rezultatów i wskaźników, zarządzanie realizacją projektu, monitorowanie i ewaluacja;
– jak współpracować z mediami i wzmacniać własny wizerunek;
– jak współpracować z samorządem lokalnym oraz uzyskiwać wsparcie organizacyjne i finansowe dla podejmowanych działań;

Zajęcia poprowadzą:
Wojciech Kłosowski – jeden z najbardziej znanych polskich ekspertów samorządowych. Wykładowca i trener licznych programów szkoleniowych dla samorządów i organizacji pozarządowych w Polsce i na Ukrainie. Specjalista w dziedzinie planowania strategicznego, ekspert ds. rewitalizacji zdegradowanych obszarów miejskich, ekspert i doradca przy opracowywaniu strategii rozwoju regionalnego i lokalnego oraz strategii rozwiązywania problemów społecznych. Autor kilkunastu publikacji na tematy samorządowe, w tym książki pt.: Wyspy Szans; jak budować strategię rozwoju lokalnego, wydanej w Polsce i dwukrotnie na Ukrainie, która uważana jest za podstawowy podręcznik w swojej dziedzinie. W kwietniu ukaże się jego książka pt. Strategie rozwoju lokalnego.

Beata Maciejewska – autorka i trenerka programów szkoleniowych Fundacji Przestrzenie Dialogu nt. komunikacji społecznej i medialnej, aktywizacji kobiet (Objazdowa Akademia Kobiet: Decyduję – Działam!) i społeczeństwa obywatelskiego (Wybieram Samorząd), praw człowieka (Szwecja: TAK dla praw człowieka), równości i antydyskryminacji (Redakcja Równości, Pomorze – Kurs na równość). Fundatorka i dyrektorka Fundacji Przestrzenie Dialogu. Wcześniej redaktorka w Magazynie Sztuki, niezależna dziennikarka m.in. Gazety Wyborczej, Przekroju, Newsweeka;.

Dariusz Szwed – ekonomista, ekolog, konsultant w zakresie zrównoważonego rozwoju i sektora pozarządowego m.in.: Banku Światowego, Centrum Prawa Ekologicznego, Milieukontakt Oost-Europa, Northern Alliance for Environment and Development, Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju OECD. Były ekspert zewnętrzny Ministerstwa Środowiska, autor, współautor i redaktor książek oraz publikacji z dziedziny zrównoważonego rozwoju, m.in.: Jak ubiegać się o udostępnienie informacji o środowisku? : przewodnik dla organizacji pozarządowych; Zalecane kierunki zmian wzorców konsumpcji i modeli produkcji sprzyjające strategii trwałego, zrównoważonego rozwoju.

******
Informacje praktyczne: Udział w warsztatach jest bezpłatny. Organizatorzy zapewniają zakwaterowanie (jeden lub dwa noclegi) oraz wyżywienie, nie pokrywają kosztów dojazdu. Maksymalna ilość uczestników i uczestniczek: 20 osób. Organizatorzy przewidują 40-60-procentowy udział kobiet.
Warsztaty rozpoczynają się pierwszego dnia szkoleniowego o godz. 11.00 i kończą się drugiego dnia szkoleniowego o godz. 16.00. W sumie odbywa się 14 godzin zajęć.

******
Jak się zgłosić:
Ogłoszenia o rekrutacji na warsztaty w poszczególnych miastach ukazują się w dziale wiadomości oraz na portalu www.ngo.pl Zgłoszenia (z podaną w tytule nazwą miasta, którego dotyczy) należy przesyłać drogą mailową na adres: fundacja@przestrzeniedialogu.pl Fundacja każdorazowo ogłasza na stronie www.przestrzeniedialogu.pl listę zakwalifikowanych osób i kontaktuje się z nimi drogą mailową.
W zgłoszeniu należy podać: – Imię i nazwisko, tel. kontaktowy, adres zamieszkania
– krótki opis dotychczasowej działalności/zamierzeń działania w sferze społecznej

Przesłanie zgłoszenia jest równoznaczne z wyrażeniem zgody do przetwarzania danych osobowych w celu realizacji projektu.

Bez kategorii