Posted on: 29 kwietnia, 2005 Posted by: admin Comments: 0

Rozpoczęto otwartą rekrutację na kolejne dwudniowe warsztaty szkoleniowe Kierunek – Rozwój Lokalny, które odbędą się 26-27 stycznia w Lublinie. Zgłoszenia do 21 stycznia.

Na warsztaty zapraszamy osoby z w małych ośrodków woj. lubelskiego, które:
– są lokalnymi liderkami lub liderami społecznymi;
– działają w organizacjach pozarządowych;
– współpracują lub zamierzają współpracować z lokalnym samorządem.

Udział w warsztatach jest bezpłatny. Organizatorzy zapewniają zakwaterowanie (jeden lub dwa noclegi) oraz wyżywienie, nie pokrywają kosztów dojazdu.Rozpoczęto otwartą rekrutację na kolejne dwudniowe warsztaty szkoleniowe Kierunek – Rozwój Lokalny, które odbędą się 26-27 stycznia w Lublinie. Zgłoszenia do 21 stycznia.

Na warsztaty zapraszamy osoby z w małych ośrodków woj. lubelskiego, które:
– są lokalnymi liderkami lub liderami społecznymi;
– działają w organizacjach pozarządowych;
– współpracują lub zamierzają współpracować z lokalnym samorządem.

Udział w warsztatach jest bezpłatny. Organizatorzy zapewniają zakwaterowanie (jeden lub dwa noclegi) oraz wyżywienie, nie pokrywają kosztów dojazdu.

Celem warsztatów jest wzmocnienie organizacji pozarządowych, aktywnych grup i liderów społecznych działających na wsi oraz w małych miastach, w zakresie ich umiejętności pracy we własnym środowisku, rozwoju i wzmacniania własnej organizacji, współdziałania z samorządem i aktywizowania społeczności lokalnej.

Warsztaty koncentrują się na następujących zagadnieniach:
– jak umiejętnie mobilizować i organizowania społeczność lokalną wokół wybranych celów, oraz tworzyć koalicje i sieci współpracy;
– jak kierować zespołem oraz organizować pracę zespołową; m.in.: liderstwo w grupie, zarządzanie zespołem, techniki rozpatrywania problemów, twórcze myślenie, zasady komunikacji interpersonalnej, rozwiązywanie konfliktów;
– jak przygotowywać i realizować projekty: m.in.: definiowanie problemów i wyznaczanie celów, planowanie działań, budżetowanie, określanie rezultatów i wskaźników, zarządzanie realizacją projektu, monitorowanie i ewaluacja;
– jak współpracować z mediami i wzmacniać własny wizerunek;
– jak współpracować z samorządem lokalnym oraz uzyskiwać wsparcie organizacyjne i finansowe dla podejmowanych działań;

Zajęcia poprowadzą:
Beata Maciejewska – autorka i trenerka programów szkoleniowych Fundacji Przestrzenie Dialogu nt. komunikacji społecznej i medialnej, aktywizacji kobiet (Objazdowa Akademia Kobiet: Decyduję – Działam!) i społeczeństwa obywatelskiego (Wybieram Samorząd), praw człowieka (Szwecja: TAK dla praw człowieka), równości i antydyskryminacji (Redakcja Równości, Pomorze – Kurs na równość). Fundatorka i dyrektorka Fundacji Przestrzenie Dialogu. Wcześniej redaktorka w Magazynie Sztuki, niezależna dziennikarka m.in. Gazety Wyborczej, Przekroju, Newsweeka;.

Dariusz Szwed – ekonomista, ekolog, konsultant w zakresie zrównoważonego rozwoju i sektora pozarządowego m.in.: Banku Światowego, Centrum Prawa Ekologicznego, Milieukontakt Oost-Europa, Northern Alliance for Environment and Development, Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju OECD. Były ekspert zewnętrzny Ministerstwa Środowiska, autor, współautor i redaktor książek oraz publikacji z dziedziny zrównoważonego rozwoju, m.in.: Jak ubiegać się o udostępnienie informacji o środowisku? : przewodnik dla organizacji pozarządowych; Zalecane kierunki zmian wzorców konsumpcji i modeli produkcji sprzyjające strategii trwałego, zrównoważonego rozwoju.

******
Informacje praktyczne: Udział w warsztatach jest bezpłatny. Organizatorzy zapewniają zakwaterowanie (jeden lub dwa noclegi) oraz wyżywienie, nie pokrywają kosztów dojazdu. Maksymalna ilość uczestników i uczestniczek: 20 osób. Pierwszeństwo uczestnictwa mają kobiety – przewidziany jest ich 40-60-procentowy udział.
Warsztaty rozpoczynają się w dniu 26 stycznia (sobota) o godz. 11.00 i kończą się 27 stycznia (niedziela) o godz. 16.00. W sumie odbywa się 14 godzin zajęć.

******
Jak się zgłosić:
Zgłoszenia należy przesyłać drogą mailową na adres: fundacja@przestrzeniedialogu.pl do dnia 21 stycznia. W dniu 22 stycznia Fundacja ogłosi na stronie www.przestrzeniedialogu.pl listę zakwalifikowanych osób i skontaktuje się z nimi drogą mailową.
W zgłoszeniu należy podać: – Imię i nazwisko, tel. kontaktowy, adres zamieszkania
– krótki opis dotychczasowej działalności/zamierzeń działania w sferze społecznej

Przesłanie zgłoszenia jest równoznaczne z wyrażeniem zgody do przetwarzania danych osobowych w celu realizacji projektu.

******
Kierunek – Rozwój Lokalny to cykl szesnastu warsztatów organizowanych przez Fundację Przestrzenie Dialogu i Fundację im. Friedricha Eberta – Przedstawicielstwo w Polsce we wszystkich 16 województwach Polski pomiędzy styczniem a grudniem 2008 roku, adresowany do liderów i liderek społecznych z małych miejscowości.

Bez kategorii