Posted on: 11 stycznia, 2005 Posted by: admin Comments: 0

Fundacja im. Friedricha Eberta i Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej serdecznie zapraszają na spotkanie promujące pierwszy w Polsce podręcznik genderowy pt. „”Równa szkoła – edukacja wolna od dyskryminacji. Poradnik dla nauczycielek i nauczycieli””, które rozpocznie się 24 kwietnia br., (czwartek) o godz. 11:00w siedzibie Instytutu Spraw Publicznych w Warszawie, ul. Szpitalna 5/22. Partner przedsięwzięcia: Fundacja Przestrzenie Dialogu. Patronat medialny spotkania: Fundacja
Feminoteka i Stowarzyszenie „W stronę dziewcząt”.Fundacja im. Friedricha Eberta i Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej serdecznie zapraszają na spotkanie promujące pierwszy w Polsce podręcznik genderowy pt. „”Równa szkoła – edukacja wolna od dyskryminacji. Poradnik dla nauczycielek i nauczycieli””, które rozpocznie się 24 kwietnia br., (czwartek) o godz. 11:00w siedzibie Instytutu Spraw Publicznych w Warszawie, ul. Szpitalna 5/22. Partner przedsięwzięcia: Fundacja Przestrzenie Dialogu. Patronat medialny spotkania: Fundacja
Feminoteka i Stowarzyszenie „W stronę dziewcząt”.

W ramach spotkania zaplanowano dwugodzinną debatę nt. edukacji na rzecz równości i dwugodzinne warsztaty nt. pracy z ww. podręcznikiem.
Moderatorką debaty będzie
dr Ewa Majewska, autorka podręcznika, feministka, filozofka. Do panelu zaproszone/ni zostały/li: prof. Magdalena Środa, była Pełnomocniczka Rządu ds. Równego Statusu Kobiet i Mężczyzn, dr Krystyna Starczewska, Dyrektorka Gimnazjum Społecznego nr 20 w Warszawie, Ewa Rutkowska, autorka podręcznika, związana z Fundacją Feminoteka, Jarosław Lipszyc z Fundacji „”Nowoczesna Polska””, Artur Chludziński z Departamentu ds. Kobiet, Rodziny i Przeciwdziałania Dyskryminacji w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej oraz przedstawiciel/ka Ministerstwa Edukacji Narodowej.
Po debacie, ok. godz. 13:30, Ewa Rutkowska i Anna Wołosik, współautorka podręcznika, założycielka Stowarzyszenia „”W stronę dziewcząt””, poprowadzą warsztaty nt. pracy z podręcznikiem dla osób zainteresowanych używaniem go w praktyce.
Poradnik, podejmujący zagadnienia tożsamości i równouprawnienia płci, problematyki dyskryminacji i stereotypu, cechuje przede wszystkim silne zorientowanie na praktykę i warsztatowy charakter pracy z młodzieżą. Powstaniu publikacji towarzyszyła myśl, że w związku z ograniczonym dostępem do kształcenia w zakresie tematyki genderowej, antyprzemocowej i antydyskryminacyjnej zainteresowane osoby rzadko są w stanie podjąć studia lub uczestniczyć w działaniach służących podwyższeniu kwalifikacji w tej dziedzinie. Mamy zatem nadzieję, że zarówno spotkanie, jak i podręcznik okażą się atrakcyjne i godne Państwa uwagi oraz przyczynią się w znaczący sposób do pogłębienia wiedzy z ww. problematyki wśród osób na co dzień związanych z edukacją młodych ludzi, reprezentujących organizacje pozarządowe realizujące projekty antydyskryminacyjne, pracujących w mediach i środkach masowego przekazu oraz prowadzących edukację nieformalną.
Wszystkie osoby zainteresowane spotkaniem serdecznie zapraszamy. Więcej informacji o podręczniku i spotkaniu znajdą Państwo na stronie www.haus.pl
Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Istnieje możliwość nabycia podręcznika oraz otrzymania zaświadczenia potwierdzającego uczestnictwo w warsztatach. Liczba miejsc jest ograniczona. Zgłoszenia, telefoniczne lub e-mailowo, przyjmuje do 21 kwietnia br. p. Iwona Ignasiak, menedżerka projektu, Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej w Gliwicach, e-mail: iwona.ignasiak@haus.pl, tel. 032 2324902 wew. 120, fax: 032 2324901.
Patronat medialny ogólnopolskiej akcji promocyjnej: „Charaktery” i „Zadra”

PROGRAM SPOTKANIA
——————————————————————————-
CZĘŚĆ I DEBATA NT. EDUKACJI DO RÓWNOŚCI
10:30 Rejestracja uczestniczek i uczestników
11:00 Otwarcie spotkania i powitanie uczestniczek i uczestników Peter Hengstenberg, dyrektor Fundacji im. Friedricha Eberta w Polsce (wystosowano zaproszenie),
Marcin Wiatr, p.o. dyrektora generalnego Domu Współpracy Polsko-Niemieckiej

11:15 Debata nt. edukacji na rzecz równości
Moderacja: dr Ewa Majewska, autorka podręcznika, adiunkt w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Szczecińskiego, członkini Stowarzyszenia „”W stronę dziewcząt””
· prof. Magdalena Środa, była Pełnomocniczka Rządu ds. Równego Statusu Kobiet i Mężczyzn (wystosowano zaproszenie),
· dr Krystyna Starczewska, Dyrektorka Gimnazjum Społecznego nr 20 w Warszawie,
· Ewa Rutkowska, autorka podręcznika, związana z Fundacją Feminoteka, trenerka samoobrony i asertywności WenDo i gender mainstreaming,
· Jarosław Lipszyc, Fundacja „”Nowoczesna Polska””,
· Artur Chludziński, Departament ds. Kobiet, Rodziny i Przeciwdziałania Dyskryminacji, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej,
· przedstawiciel/ka Ministerstwa Edukacji Narodowej.

13:00 lunch

CZĘŚĆ II WARSZTATY NT. PRACY Z PODRĘCZNIKIEM
13:30 Jak pracować z podręcznikiem „”Równa szkoła – edukacja wolna od dyskryminacji. Poradnik dla nauczycielek i nauczycieli”?
Ewa Rutkowska, Anna Wołosik, współautorka podręcznika, założycielka Stowarzyszenia „W stronę dziewcząt”
· moduł I, Ewa Rutkowska, przemoc wobec dziewcząt i zagadnienia zw. z WenDo,
· moduł II, Anna Wołosik, problematyka napastowania seksualnego.

Bez kategorii