Posted on: 6 grudnia, 2004 Posted by: admin Comments: 0

Fundacja Przestrzenie Dialogu rusza z kolejną edycją projektu „”Pomorze – Kurs na równosć””, który skierowany jest do radnych, pracowników administracji publicznej oraz jednostek edukacyjnych z małych miejscowości województwa zachodniopomorskiego i kujawsko-pomorskiego, i ma na celu wzmocnienie wiedzy, umiejętności i kompetencji ww. osób do wdrażania w swoich miejscowościach polityki i praktyk równościowych, promowania szacunku i tolerancji, oraz rozpowszechniania dobrych praktyk antydyskryminacyjnych na szczeblu lokalnym. W ramach projektu zostanie przeprowadzonych 6 bezpłatnych szkoleń w październiku i listopadzie oraz wydana zostanie publikacja z opisem praktyk równościowych na szczeblu lokalnym. Całość projektu zakończy się konferencją z udziałem uczestników i uczestniczek szkoleń oraz osób zajmujących się wdrażaniem równości w Polsce i Europie.

Druga edycja „”Pomorza..”” jest kontynuacją projektu o tym samym tytule, który w ubiegłym roku został przeprowadzony w woj. pomorskim w ramach oficjalnych obchodów Europejskiego Roku Równych Szans dla Wszystkich. Projekt został uznany przez Komisję Europejską za jeden z najbardziej innowacyjnych, a co za tym idzie – zaprezentowany na oficjalnym zamknięciu obchodów ERRSW w Lizbonie z udziałem reprezentantów Komisji Europejskiej, rządów państw UE oraz organizacji pozarządowych realizujących projekty na rzecz równości.

Projekt jest współfinansowany przez Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

Bez kategorii