Posted on: 18 listopada, 2004 Posted by: admin Comments: 0

Fundacja Przestrzenie Dialogu i Fundacja im. Friedricha Eberta – Przedstawicielstwo w Polsce ogłaszają nabór na dwudniowe, bezpłatne warsztaty szkoleniowe: „”Kierunek – Rozwój Lokalny””, które odbędą się: 25-26 września w Opolu (dla osób z woj. opolskiego) i 27-28 września w Zielonej Górze (dla osób z woj. lubuskiego). Celem warsztatów jest wzmocnienie organizacji pozarządowych, aktywnych grup i liderów społecznych działających na wsi oraz w małych miastach. Zgłoszenia są przyjmowane do 12 września 2008. Organizatorzy zapewniają noclegi i wyżywienie, nie zwracają kosztów przejazdu.Fundacja Przestrzenie Dialogu i Fundacja im. Friedricha Eberta – Przedstawicielstwo w Polsce ogłaszają nabór na dwudniowe, bezpłatne warsztaty szkoleniowe: „”Kierunek – Rozwój Lokalny””, które odbędą się: 25-26 września w Opolu (dla osób z woj. opolskiego) i 27-28 września w Zielonej Górze (dla osób z woj. lubuskiego). Celem warsztatów jest wzmocnienie organizacji pozarządowych, aktywnych grup i liderów społecznych działających na wsi oraz w małych miastach. Zgłoszenia są przyjmowane do 12 września 2008. Organizatorzy zapewniają noclegi i wyżywienie, nie zwracają kosztów przejazdu.

Na warsztaty zapraszamy osoby z woj. opolskiego i lubuskiego, które:
– są lokalnymi liderkami lub liderami społecznymi;
– działają w organizacjach pozarządowych;
– współpacują lub zamierzają współpracować z lokalnym samorządem

Celem warsztatów jest wzmocnienie organizacji pozarządowych, aktywnych grup i liderów społecznych działających na wsi oraz w małych miastach, w zakresie ich umiejętności pracy we własnym środowisku, rozwoju i wzmacniania własnej organizacji, współdziałania z samorządem i aktywizowania społeczności lokalnej.

Warsztaty koncentrują się na następujących zagadnieniach:
– jak umiejętnie mobilizować i organizowania społeczność lokalną wokół wybranych celów, oraz tworzyć koalicje i sieci współpracy;
– jak kierować zespołem oraz organizować pracę zespołową; m.in.: liderstwo w grupie, zarządzanie zespołem, techniki rozpatrywania problemów, twórcze myślenie, zasady komunikacji interpersonalnej, rozwiązywanie konfliktów;
– jak przygotowywać i realizować projekty: m.in.: definiowanie problemów i wyznaczanie celów, planowanie działań, budżetowanie, określanie rezultatów i wskaźników;
– jak współpracować z mediami i wzmacniać własny wizerunek.

Zajęcia poprowadzą:

Beata Maciejewska – autorka i trenerka programów szkoleniowych Fundacji Przestrzenie Dialogu nt. komunikacji społecznej i medialnej, aktywizacji kobiet (Objazdowa Akademia Kobiet: Decyduję – Działam!) i społeczeństwa obywatelskiego (Wybieram Samorząd), praw człowieka (Szwecja: TAK dla praw człowieka), równości i antydyskryminacji (Redakcja Równości, Pomorze – Kurs na równość). Fundatorka i dyrektorka Fundacji Przestrzenie Dialogu. Wcześniej redaktorka w Magazynie Sztuki, niezależna dziennikarka m.in. Gazety Wyborczej, Przekroju, Newsweeka;.

Dariusz Szwed – ekonomista, ekolog, konsultant w zakresie zrównoważonego rozwoju i sektora pozarządowego m.in.: Banku Światowego, Centrum Prawa Ekologicznego, Milieukontakt Oost-Europa, Northern Alliance for Environment and Development, Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju OECD. Były ekspert zewnętrzny Ministerstwa Środowiska, autor, współautor i redaktor książek oraz publikacji z dziedziny zrównoważonego rozwoju, m.in.: Jak ubiegać się o udostępnienie informacji o środowisku? : przewodnik dla organizacji pozarządowych; Zalecane kierunki zmian wzorców konsumpcji i modeli produkcji sprzyjające strategii trwałego, zrównoważonego rozwoju.

******
Informacje praktyczne: Udział w warsztatach jest bezpłatny. Organizatorzy zapewniają zakwaterowanie (jeden lub dwa noclegi) oraz wyżywienie, nie pokrywają kosztów dojazdu. Maksymalna ilość uczestników i uczestniczek: 20 osób. Przewidziany jest 40-60-procentowy udział kobiet.
Warsztaty rozpoczynają się w pierwszym dniu o godz. 11.00 i kończą się drugiego dnia o godz. 16.00. W sumie odbywa się 14 godzin zajęć.

******
Jak się zgłosić:
Zgłoszenia (z podaną w tytule nazwą miasta, którego dotyczy) należy przesyłać drogą mailową na adres: fundacja@przestrzeniedialogu.pl do dnia 12 września. W dniu 14 września Fundacja ogłosi na stronie www.przestrzeniedialogu.pl listę zakwalifikowanych osób i skontaktuje się z nimi drogą mailową.
W zgłoszeniu należy podać: – Imię i nazwisko, tel. kontaktowy, adres zamieszkania
– krótki opis dotychczasowej działalności/zamierzeń działania w sferze społecznej
– – informację o tym, czy jesteście Państwo wegetarian(k)ami, i czy chcecie skorzystać z noclegu (jeśli tak, proszę podać ilość dób i daty).
Przesłanie zgłoszenia jest równoznaczne z wyrażeniem zgody do przetwarzania danych osobowych w celu realizacji projektu.

******
Kierunek – Rozwój Lokalny to cykl szesnastu warsztatów organizowanych przez Fundację Przestrzenie Dialogu i Fundację im. Friedricha Eberta – Przedstawicielstwo w Polsce we wszystkich 16 województwach Polski pomiędzy styczniem a grudniem 2008 roku, adresowany do liderów i liderek społecznych z małych miejscowości.

Bez kategorii